FOTOREPORTAŻ Z WRĘCZENIA NAGRÓD
IV EDYCJI KONKURSU
O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA

LIDER POLSKIEJ EKOLOGIIStatuetka "Lidera Polskiej Ekologii"


Przewodniczący Rady Programowej - p. Tadeusz Bachleda-Curuś


Sekretarz Rady Programowej - Wanda Jarosz odczytuje protokół z posiedzenia Rady Programowej


Przedstawiciele Rady Programowej (od lewej): J.M. Łączny - Zastępca Przewodniczącego, T. Bachleda-Curuś - Przewodniczący, Z. Kamieński - Zastępca Przewodniczącego, W. Jarosz - Sekretarz Rady


Zastępca Przewodniczącego Rady Programowej - p. Jacek Marian Łączny


Utylizacja i recykling urządzeń chłodniczych i sprzętu AGD - Przedsiębiorstwo Usług Chłodniczych "CiZ" Sp. z o.o., Bełk


Elektrownia "Opole" S.A. system ochrony środowiska w procesie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. - Elektrownia "Opole" S.A., Brzezie


Proekologiczna technologia produkcji paneli podłogowych w "MELNOX" Sp. z o.o. w Mielcu zapewniająca racjonalne wykorzystanie zasobów. - MELNOX Sp. z o.o., Mielec


Biologiczno-mechaniczne oczyszczalnie ścieków BIOVAC. - BIOVAC Sp. z o.o., Kielce


Kompleksowa gospodarka odpadami w mieście Radomiu - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RAdkOM" Sp. z o.o., Radom


Sposób i urządzenie do odsiarczania spalin kotłowych metodą suchą z nawilżaniem - Elektrownia "Rybnik" Spółka Akcyjna, Rybnik


Kompleksowa proekologiczna modernizacja linii produkcji stali w Hucie „Ostrowiec" S.A. startem w XXI wiek - Huta „Ostrowiec" S.A., Ostrowiec Świętokrzyski


Technologia i Wytwórnia Cementów i Spoiw z dużą zawartością krzemionkowych popiołów lotnych - Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu Oddział w Krakowie, EKOBET - Siekierki Sp. z o.o., Warszawa


Technologia i Wytwórnia Cementów i Spoiw z dużą zawartością krzemionkowych popiołów lotnych - Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu Oddział w Krakowie, EKOBET - Siekierki Sp. z o.o., Warszawa


Kompleksowa gospodarka odpadami w aspekcie ochrony środowiska - Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne "Astwa" Sp. z o.o., Białystok


Zbiorniki retencyjne "Mokre" - Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Manowo


Członkowie Rady Programowej i przedstawiciele Sekretariatu Konkursu


Prezes Elektrowini Opole p. Józef Pękala


Na zdjęciu od lewej: Marek Prusiewicz, Jerzy Wakuła (Melnox sp. z o.o. w Mielcu), Adam Drop, Edward Grębski (Nadleśnictwo Manowo)


Goście biorący udział w uroczystości wręczenia nagród  Webmaster Strona główna IETU 
Ostatnia modyfikacja: 14-11-2000 r.