CHARAKTERYSTYKA PRACY NAGRODZONEJ TYTUŁEM “LIDER POLSKIEJ EKOLOGII”
Utylizacja i recykling urządzeń chłodniczych i sprzętu AGD


Przedsiębiorstwo Usług Chłodniczych "CiZ" Sp. z o.o., Bełk


Krótki opis nagrodzonej pracy:

Przedsiębiorstwo Usług Chłodniczych „CiZ" w Bełku zajmuje się montażem nowych oraz demontażem starych urządzeń chłodniczych. Niesprawnymi, wycofywanymi z użytkowania urządzeniami chłodniczymi nie są zainteresowane punkty skupu złomu. Dlatego Przedsiębiorstwo „CiZ" wprowadziło nowy kierunek działalności: Utylizacja i recykling urządzeń chłodniczych. W tym celu opracowano system pozyskiwania i przerobu wycofanych z eksploatacji lodówek i zamrażarek. Podjęto stałą współpracę z producentami sprzętu AGD i służbami komunalnymi. Od sierpnia 1999 r. poddano recyklingowi 200 sztuk sprzętu chłodniczego. Zakład wyposażono w specjalistyczny sprzęt i urządzenia do odsysania czynników chłodniczych oraz ich magazynowania. Proces recyklingu polega na opróżnieniu układu chłodniczego i demontażu elementów lodówki czy zamrażarki. Dzięki temu z urządzeń odzyskuje się 95% surowców wtórnych, między innymi: stal, metale kolorowe, freony, mineralne i syntetyczne oleje chłodnicze, tworzywa sztuczne itp., które są przekazywane do ponownego zagospodarowania. Firma prowadzi kampanię informacyjną w celu szerokiej popularyzacji procesu utylizacji i recyklingu urządzeń chłodniczych. Efektem prowadzonej kampanii jest to, że nie tylko z gminy Bełk, ale również sąsiednich miejscowości wycofywany sprzęt jest coraz częściej automatycznie kierowany do firmy „CiZ" a nie na złomowisko.


Dodatkowych informacji udziela:

Zbigniew Janczak, Prezes
Przedsiębiorstwo Usług Chłodniczych "CiZ" Sp. z o.o., 44-237 Bełk ul. Główna 135
tel.: (0 32) 43-13-811, 0 32 43-16-601,
fax: (0 32) 43-13-910,
E-mail: ciz_belk@poczta.onet.pl

Tatiana Zgórska, Kierownik Administracji
Przedsiębiorstwo Usług Chłodniczych "CiZ" Sp. z o.o., 44-237 Bełk ul. Główna 135
tel.: (0 32) 43-13-811
fax: (0 32) 43-13-910,
E-mail: ciz_belk@poczta.onet.pl


  Webmaster Strona główna IETU