CHARAKTERYSTYKA PRACY NAGRODZONEJ TYTUŁEM “LIDER POLSKIEJ EKOLOGII”
Elektrownia "Opole" S.A. system ochrony środowiska w procesie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła


Elektrownia "Opole" S.A., Brzezie


Krótki opis nagrodzonej pracy:

Elektrownia „Opole" S.A. posiada oryginalne, jedyne w Polsce i bardzo rzadko spotykane w Europie rozwiązania w zakresie wyposażenia technologicznego oraz systemu zarządzania ochroną środowiska. Na uwagę zasługuje fakt, że już w trakcie budowy elektrowni system ten pozwalał łagodzić skutki oddziaływania inwestycji na środowisko. W marcu 2000 r. po zakończeniu etapu inwestycji, podjęto działania w celu uzyskania certyfikatu zarządzania środowiskowego ISO 14001. Obecnie kompleksowy system ochrony środowiska Elektrowni „Opole" S.A. jest integralnym elementem wytwarzania energii elektrycznej i odpowiada systemowi zarządzania środowiskowego zgodnego z normą PN-EN ISO 14 001.


Dodatkowych informacji udziela:

Stefan Kuśmierczyk, Główny Specjalista
Elektrownia „Opole" S.A., 46-021 Brzezie
tel.: (077) 423-67-40,
fax: (077) 423-67-10,
E-mail: skusmier@elopole2.pol.pl


  Webmaster Strona główna IETU