CHARAKTERYSTYKA PRACY NAGRODZONEJ TYTUŁEM “LIDER POLSKIEJ EKOLOGII”
Biologiczno-mechaniczne oczyszczalnie ścieków BIOVAC


BIOVAC Sp. z o.o., Kielce


Krótki opis nagrodzonej pracy:

Oczyszczalnie ścieków BIOVAC wykorzystują o metodę osadu czynnego w układzie SBR. Reaktory cykliczne pozwalają w optymalny sposób usunąć substancje organiczne, zawiesiny oraz związki azotu. Dodatek substancji chemicznych powoduje pożądaną redukcję fosforu w oczyszczonych ściekach. Wyjątkową precyzję realizacji poszczególnych faz procesu technologicznego osiągnięto stosując najnowocześniejsze systemy sterowania dla monitoringu pracy urządzeń oczyszczalni oraz wizualizacji procesów oczyszczania (sterowniki PLC z wykorzystaniem systemów typu MMI oraz SCADA). BIOVAC to przyszłościowy system oczyszczania ścieków zapewniający:

Zastosowanie materiałów odpornych na korozję, niezawodnych, nowoczesnych urządzeń oraz armatury wysokiej jakości zapewnia estetykę, trwałość i niezawodność działania przez wiele lat. Typoszereg oferowanych oczyszczalni może obsługiwać od 5 do 5000 mieszkańców, co w praktyce oznacza możliwość oczyszczania 1 do 1000 m3 ścieków /dobę. W Polsce uruchomiono ponad 150, a w Europie ponad 3200 oczyszczalni ścieków BIOVAC.


Dodatkowych informacji udziela:

inż. Zbigniew Dyk, Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki
BIOVAC Sp. z o.o., 25-802 Kielce, ul. 1095 roku nr 45
tel. /fax: (0 41) 368-33-03


  Webmaster Strona główna IETU