CHARAKTERYSTYKA PRACY NAGRODZONEJ TYTUŁEM “LIDER POLSKIEJ EKOLOGII”
Kompleksowa gospodarka odpadami w mieście Radomiu


Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RAdkOM" Sp. z o.o., Radom


Krótki opis nagrodzonej pracy:

P.P.U.H."RAdkOM" jest spółką miejską od 1992 roku prowadzącą gospodarkę odpadami w Radomiu. Firma wdraża rozwiązania organizacyjne w celu poprawy stanu środowiska. Przedsięwzięcia te to działania ciągłe, stale modyfikowane i udoskonalane. Wdrażane rozwiązania są nie tylko skuteczne, ale także społecznie akceptowane. Misję firmy zdefiniowano: „Suma podjętych przez firmę działań ma doprowadzić do stworzenia wzorcowego, kompleksowego systemu gospodarowania odpadami w mieście Radom". Dotychczasowe działania w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami obejmują:

Przedsiębiorstwo „RAdkOM" posiada Świadectwo Przedsiębiorstwa Czystszej Produkcji oraz certyfikaty „Solidny Partner". „RAdkOM" jest członkiem założycielem Klubu Rzetelnego Biznesu, co nadaje mu prawo używania znaku „Solidny Partner".


Dodatkowych informacji udziela:

Katarzyna Janik
PPUH „RAdkOM" Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Witosa 76
tel.: (048) 333-28-91,
fax: (048) 448-21
E-mail: radkom@poczta.onet.pl


  Webmaster Strona główna IETU