CHARAKTERYSTYKA PRACY NAGRODZONEJ TYTUŁEM “LIDER POLSKIEJ EKOLOGII”
Sposób i urządzenie do odsiarczania spalin kotłowych metodą suchą z nawilżaniem


Elektrownia "Rybnik" Spółka Akcyjna, Rybnik


Krótki opis nagrodzonej pracy:

Elektrownia „Rybnik" S.A. jest głównym twórcą, właścicielem i oferentem technologii odsiarczania spalin kotłowych metodami: suchą i suchą z nawilżaniem. Opracowanie technologii rozpoczęto w latach 80., a w latach 90. wybudowano instalacje pilotowe, a potem przemysłowe, na których przeprowadzono gruntowne badania przy udziale polskich instytucji naukowych. Powołano odpowiednie struktury organizacyjne dla kompleksowej realizacji przedsięwzięcia: od projektowania przez wykonawstwo do zagospodarowania produktów odsiarczania włącznie. Efektem naszych działań są instalacje odsiarczania spalin pracujące metodą suchą na wszystkich ośmiu blokach o mocy 200 MWel każdy, oraz na czterech blokach – rozbudowane o układ zraszania spalin instalacje, pracujące wg metody suchej z nawilżaniem. Skuteczność działania instalacji potwierdzona pomiarami niezależnych firm pozwala na zakwalifikowanie tej technologii do wiodących rozwiązań światowych. Efektem ekologicznym przedsięwzięcia jest zmniejszenie emisji dwutlenku siarki do atmosfery średnio o 30 000 ton/rok. Główne atuty tej technologii to:

Nakłady na redukcję 1 kg dwutlenku siarki są od 1,8 do 3,8 razy niższe w porównaniu z instalacjami zrealizowanymi przez firmy zagraniczne w polskich elektrowniach opalanych węglem kamiennym. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że zarówno sposób jak i urządzenie opatentowane i zastrzeżone zgłoszeniami są produktem krajowym zrealizowanym przez polskie firmy.


Dodatkowych informacji udziela:

Jan Porała
Elektrownia „Rybnik" S.A., 44-207 Rybnik, ul. Podmiejska
tel.: (0 32) 739-16-16,
fax: (0 32) 739-12-95,
E-mail: jporala@elektrownia.rybnik.pl


  Webmaster Strona główna IETU