CHARAKTERYSTYKA PRACY NAGRODZONEJ TYTUŁEM “LIDER POLSKIEJ EKOLOGII”
Kompleksowa proekologiczna modernizacja linii produkcji stali w Hucie „Ostrowiec" S.A. startem w XXI wiek


Huta „Ostrowiec" S.A., Ostrowiec Świętokrzyski


Krótki opis nagrodzonej pracy:

Huta „Ostrowiec" S.A. jako jedna z pierwszych w Polsce już na początku lat 90. rozpoczęła proekologiczny proces modernizacji w ramach autorskiego programu finansowanego ze środków własnych i NFOŚiGW. Dzięki tym działaniom dzisiejsza Huta „Ostrowiec" S.A. to firma o zamkniętym cyklu produkcyjnym. Dysponująca nowoczesnymi technologiami metalurgicznymi. Produkująca w sposób bezpieczny dla środowiska wyroby o standardach światowych. Konsekwentnie realizująca cel: „Bądź dochodowy – chroń środowisko".

Produkcja zgodna z normami Unii Europejskiej jest efektem realizacji następujących przedsięwzięć:

Efektem przeprowadzonych działań jest: Huta „Ostrowiec" S.A. ma prawo posługiwania się znakiem Czystszej Produkcji, posiada Certyfikat Systemów Jakości i Zarządzania Środowiskowego potwierdzający spełnienie norm PN-ISO 9 001:1996 i ISO 14 001:1996.


Dodatkowych informacji udziela:

Andrzej Sosnowski, Główny Inżynier ds. Ochrony Środowiska i BHP
Huta Ostrowiec S.A., 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Samsonowicza 2
tel.: (041) 249-27-07,
fax: (041) 247- 46-16,
E-mail: marketing@ho.com.pl


  Webmaster Strona główna IETU