CHARAKTERYSTYKA PRACY NAGRODZONEJ TYTUŁEM “LIDER POLSKIEJ EKOLOGII”
Technologia i wytwórnia cementów i spoiw z dużą zawartością krzemionkowych popiołów lotnych


Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu Oddział w Krakowie, EKOBET Siekierki Sp. z o.o., Warszawa


Krótki opis nagrodzonej pracy:

Wyróżniona technologia jest klasycznym przykładem recyklingu odpadu przemysłowego jakim są popioły lotne powstające w energetyce w procesie spalania węgla. Opracowana w Instytucie Mineralnych Materiałów Budowlanych Oddział w Krakowie technologia polega na wspólnym mieleniu cementu portlandzkiego „czystego" z popiołami lotnymi i dodatkiem aktywatorów chemicznych. Produkowane tą metodą wysokiej jakości cementy, spełniają wymagania norm europejskich. Zawierają w swoim składzie do 55% popiołów lotnych, natomiast spoiwa do 60% i więcej. W porównaniu z klasycznymi cementami, cementy wytwarzane według tej technologii, charakteryzują się znacznie korzystniejszymi właściwościami:

Korzystne parametry tych cementów sprawiają, że są one szeroko stosowane w wielu dziedzinach budownictwa ogólnego i specjalistycznego. Wdrożenie w 1999 roku technologii ww. cementów i spoiw w firmie EKOBET-SIEKIERKI w Warszawie przyczyniło się do złagodzenia problemu składowania popiołów lotnych przez Elektrociepłownię SIEKIERKI oraz do poprawy warunków ekologicznych w tym rejonie.


Dodatkowych informacji udziela:

mgr inż. Henryk Mróz Kierownik Zakładu Betonu i Kompozytów Betonowych
Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych Oddział w Krakowie, 30-969 Kraków ul. Cementowa 1
tel.: (0-12) 644-10-55,
fax: (0-12) 643-59-09,
E-mail: immb@immb.com.pl


  Webmaster Strona główna IETU