CHARAKTERYSTYKA PRACY NAGRODZONEJ TYTUŁEM “LIDER POLSKIEJ EKOLOGII”
Kompleksowa gospodarka odpadami w aspekcie ochrony środowiska


Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne "Astwa" Sp. z o.o., Białystok


Krótki opis nagrodzonej pracy:

Misją firmy "ASTWA" jest "Prowadzenie działalności gospodarczej w poszanowaniu środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju". Celem działalności jest zapewnienie higieny terenów zamieszkałych i utrzymanie w dobrym stanie otoczenia. "ASTWA" wdrożyła efektywne struktury zarządzania, zgodne z międzynarodowymi normami z PN-ISO 9002 i PN-EN ISO 14001. W 1995 r. jako pierwsza w regionie północno-wschodniej polski zapoczątkowała selektywną zbiórkę odpadów: makulatura, szkło, puszki i opakowania plastikowe. Wykorzystano doświadczenia ze współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Prowadzony wspólnie z partnerskim holenderskim miastem Eindhoven pilotażowy projekt selektywnej zbiórki odpadów umocnił pozycję firmy na regionalnym rynku gospodarki odpadami. Dzisiaj, kilkadziesiąt gmin i setki przedsiębiorstw, nie licząc tysięcy indywidualnych kontrahentów czerpią korzyści z proekologicznych doświadczeń "ASTWY". Jeżeli dodać do tego innowacje technologiczne, komunikację społeczną i edukację ekologiczną, ochrona środowiska staje się integralną częścią działalności firmy.


Dodatkowych informacji udziela:

Piotr Znaniecki
Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne "Astwa" Sp. z o.o., 15-102 Białystok, ul. Kombatantów 4
tel.: (0 85) 653-95-93,
fax: (0 85) 653-98-22,
E-mail: astwa@polbox.com


  Webmaster Strona główna IETU