KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII


Przedsięwzięcia nagrodzone tytułem Lidera Polskiej Ekologii

kategoria - gmina/związek gmin 
podkategoria - związek gmin

 

Celowy Związek Gmin CZG-12

Kompleksowy regionalny program gospodarki odpadami

 

Kompleksowy regionalny program gospodarki odpadami w sposób nowoczesny reguluje problem odpadów komunalnych na terenie 13 gmin (Cybinka, Dębno, Górzyca, Kostrzyn n/Odrą, Krzeszyce, Lubniewice, Międzyrzecz, Ośno Lubuskie, Rzepin, Sulęcin, Słońsk, Torzym, Witnica) wchodzących w skład Celowego Związku Gmin CZG-12.

Wybudowany w Długoszynie (gmina Sulęcin) Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) posiada pełną infrastrukturę do unieszkodliwiania odpadów powstających na terenie całego CZG-12. System segregacji, zwózki, unieszkodliwiania i wtórnego zagospodarowania odpadów komunalnych jest jednolity dla wszystkich gmin członkowskich. Linia do segregacji umożliwia pozytywną lub negatywną segregację na 13 asortymentów odpadów komunalnych niesegregowanych oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny. W pełni zautomatyzowana kompostownia kontenerowa jest przygotowana do przetwarzania ok. 2 000 Mg/rok bioodpadów z terenu CZG. Pojemność pierwszej kwatery składowiska wynosi 240 000 m³, przy założeniu wykorzystania do maksimum odzysku surowców kwatera ta zapełni się po 15. latach użytkowania. Od roku 2004 na składowisko może trafić bez przetworzenia jedynie 20% zebranych odpadów.

Program obejmuje zamknięcie 12. starych, nie spełniających norm ochrony środowiska składowisk odpadów komunalnych. Trzy spośród nich o kubaturze 134 000 m3 zrekultywowano. Dalsze 6 obiektów przygotowano do rekultywacji, której koszt wyniesie około 4,5 mln zł. Po zakończeniu wszystkich rekultywacji część obiektów zostanie wykorzystana jako bazy przeładunkowe.

Selektywną zbiórkę odpadów zainicjowano w 2000 roku programem pilotażowym “Cybinka 2000 – gmina bez śmieci” polegającym na wprowadzeniu worków do selektywnej zbiórki odpadów w wybranych 11. sołectwach oraz rozstawieniu kolorowych pojemników w siedzibach gmin. Działanie to pokazało w praktyce zalety i wady zastosowanych przez CZG-12 rozwiązań, a także zainicjowało zmianę przyzwyczajeń mieszkańców i wyrobienie nawyku segregowania odpadów. Obecnie odpady segreguje ponad 140 000 mieszkańców województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego (gmina Dębno).

Ciągła edukacja ekologiczna prowadzona przez CZG-12 od 1998 roku wykorzystuje różnorodne formy działań z dziećmi i dorosłymi (ulotki, foldery, wydawnictwa książkowe, szkolenia, festyny, imprezy targowe, wystawiennicze, akcje edukacyjno-konkursowe “Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole”, “Eko Lekcje”).

Plany CZG-12 na najbliższą przyszłość obejmują między innymi dołączenie do systemu zbiórki odpadów kolejnych 3. gmin (Słubice, Krosno Odrzańskie, Bledzew). Kolejnym wyzwaniem dla CZG-12 jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i wprowadzenie ścieżek rowerowych.

 

Urząd Gminy Krynki
16-120 Krynki, ul. Garbarska 16
tel./fax: (085) 72 28 550
e-mail: krynki.ug@atlasnet.pl
www.republika.pl/ug_krynki

Dodatkowych informacji udziela
Marian Panasiuk, wójt Gminy Krynki


  Webmaster Strona główna IETU 

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód

Ostatnia modyfikacja: 09-12-2003 r.