KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII


Przedsięwzięcia nagrodzone tytułem Lidera Polskiej Ekologii

kategoria - wyrób 
podkategoria - technologie ograniczające lub minimalizujące emisję zanieczyszczeń do środowiska

 

Graso – Zenon Sobiecki

Ekologiczny wodny kocioł na słomę

 

Firma Graso - Zenon Sobiecki w 1995 roku, korzystając z dostępnych na świecie technologii oraz na podstawie własnych doświadczeń, wykonała pierwsze ekologiczne kotły do spalania słomy wszystkich zbóż. W kotłach Graso zastosowano autorski układ sterujący dopływem powietrza do komory paleniskowej, który zapewnia optymalne spalanie. W zależności od mocy przystosowane są do jednorazowego załadunku i pozwalają uzyskać moc od 60 do 500 kW. Można je łączyć w baterie uzyskując całkowitą moc kotłowni do 5 MW. Spalanie biomasy w kotłach Graso daje wymierne korzyści dla ekosystemu zarówno poprzez oszczędność nieodnawialnych źródeł energii, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz zagospodarowanie nadwyżek słomy. W Polsce istnieje nadprodukcja słomy w ilości 9 do 10 mln ton rocznie. Efektywność spalania słomy i jej dostępność pozwalają na znaczne ograniczenie kosztów związanych z ogrzewaniem. Kotły Graso mogą być instalowane wszędzie tam, gdzie występuje możliwość wykorzystania paliw odnawialnych i odpadowych, często bezużytecznie traconych.

Od 8 lat gospodarstwo rolne firmy korzysta wyłącznie z energii cieplnej dostarczanej przez pierwszy prototypowy kocioł.

Graso – Zenon Sobiecki produkuje między innymi maszyny pakujące, opakowania foliowe, podłoża mikrobiologiczne, kotły wodne zasilane słomą, nagrzewnice zasilane słomą, pasze przemysłowe i koncentraty paszowe produkowane we własnym gospodarstwie rolnym. Na atrakcyjność oferty wpływa jej kompleksowość obejmująca projektowanie, doradztwo, produkcję oraz obsługę gwarancyjną i serwisową.

 

Graso – Zenon Sobiecki
83-200 Starogard Gdański, ul. Krąg 4a
tel. (058) 56 25 661, fax (058) 56 25 669
e-mail: graso@graso.com.pl
www.graso.com.pl

Dodatkowych informacji udziela
Katarzyna Sobiecka


  Webmaster Strona główna IETU 

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód

Ostatnia modyfikacja: 09-12-2003 r.