KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII


Przedsięwzięcia nagrodzone tytułem Lidera Polskiej Ekologii

kategoria - wyrób 
podkategoria - urządzenia dla ochrony środowiska

 

Hydroprojekt Spółka z o.o.

Kanał Ulgi - zabezpieczenie przeciwpowodziowe Miasta Opole

 

Kanał Ulgi dla Opola, którego budowę zakończono w 2002 roku, stanowi największe i najważniejsze przedsięwzięcie inwestycyjne w zakresie poprawy stanu ochrony przeciwpowodziowej w Polsce, podjęte po powodzi w 1997 roku. Inwestycję prowadzono w trudnych, z punktu widzenia ochrony środowiska, warunkach wynikających z charakteru doliny rzecznej. Zaprezentowano jednak inwencję, poszukując takich rozwiązań projektowych, które zminimalizowały negatywny wpływ budowy na środowisko. W ich efekcie objęto ochroną wszystkie istotne siedliska przyrodnicze na terenach leżących w zasięgu inwestycji. Na podkreślenie zasługują działania w zakresie renaturyzacji doliny i restytucji zanikających biotopów. Przyjazne dla środowiska rozwiązania projektowe pozwoliły tak ogromną inwestycję wkomponować w przestrzeń, zapewniając jednocześnie funkcjonalność rozwiązań komunikacyjnych i ochronę przyrody. Kanał Ulgi dla Opola otrzymał wysoką ocenę techniczną fachowców i społeczności lokalnej. Rozwiązania projektowe przedsięwzięcia oraz wyposażenie technologiczne charakteryzuje nowoczesność i nowatorstwo. 

Obiekty są w pełni zautomatyzowane i posiadają system zdalnego przekazu alarmu, co zwiększa bezpieczeństwo chronionych terenów. Praca urządzeń jazowych (z możliwością zdalnego sterowania) jest monitorowana, rozwiązania mostowe o lekkiej i oryginalnej sylwetce zostały wkomponowane w istniejącą zieleń i zabudowę, ziemne ubezpieczenia skarpowe zaprojektowano i wykonano stosując nowoczesne rozwiązania i materiały ekologiczne.

Najcenniejszy jest jednak efekt społeczny, a przede wszystkim efekt psychologiczny, polegający na przywróceniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom dotkniętym katastrofalnymi skutkami powodzi w 1997 roku. Kanał stworzył warunki dalszego rozwoju dzielnic oraz osiedli miasta poprzez uzyskanie dodatkowych, chronionych przed zalaniem terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługi z możliwością rozbudowy dotychczasowej infrastruktury.

Przedsięwzięcie jest przykładem dobrej współpracy administratora rzeki, projektantów i wykonawców, władz miasta i innych zainteresowanych. Udowadnia, że znajdowanie kompromisów pomiędzy potrzebami inwestycyjnymi i potrzebami ochrony przyrody jest możliwe i przynosi znakomite efekty.

 

Hydroprojekt Spółka z o.o.
00-182 Warszawa, ul. Dubois 9
tel. (022) 63 54 884 wew. 237, 255, fax (022) 83 10 022
e-mail: biuro@hydroprojekt.com.pl
www.hydroprojekt.com.pl

Dodatkowych informacji udzielają:
mgr inż. Kazimierz Suszycki, generalny projektant Kanału Ulgi, mgr inż. Maria Walczyk, projektant Kanału Ulgi


  Webmaster Strona główna IETU 

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód

Ostatnia modyfikacja: 09-12-2003 r.