KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII

Przedsięwzięcia nagrodzone tytułem Lidera Polskiej Ekologii

kategoria - przedsiębiorstwo 
podkategoria - przedsiębiorstwo usługowe

 

Spółka Energetyczna “Jastrzębie” SA

Kompleksowe przedsięwzięcia Spółki Energetycznej "Jastrzębie" SA w zakresie ochrony środowiska naturalnego

 

Inwestycje mające na celu poprawę jakości środowiska od wielu lat należą do priorytetowych zadań Spółki Energetycznej “Jastrzębie” SA.

Spółka mając na uwadze zminimalizowanie ujemnych skutków oddziaływania na środowisko naturalne podjęła szereg stosownych działań w tym kierunku. Dzięki konsekwentnej realizacji zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych, przystosowaniu istniejących oraz budowie nowych urządzeń do produkcji czystej i efektywniejszej energii, wdrażaniu nowoczesnych technologii zagospodarowania gazu z odmetanowania kopalń oraz niskoemisyjnej technologii użytkowania paliwa – węgla kamiennego – Spółka żyje w zgodzie ze środowiskiem.

Do istotnych osiągnięć, którymi Spółka może się poszczycić należą między innymi: budowa przyzakładowej oczyszczalni ścieków, produkcja energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu, wymiana i modernizacja elektrofiltrów, wymiana odpylaczy cyklonowych na core-separator, zastosowanie systemu spalania niskoemisyjnego do redukcji emisji tlenków azotu, modernizacja instalacji odpylania gazu oraz zagospodarowanie gazu z odmetanowania kopalń.

Spółka Energetyczna “Jastrzębie” SA – jako pierwsza w Polsce zastosowała agregat prądotwórczy, spalający mieszaninę metanu z powietrzem w urządzeniu najnowszej generacji – wielocylindrowym silniku tłokowym na paliwo zubożone. Jako pierwsza w skali kraju uruchomiła centralną klimatyzację kopalni, w której zastosowano kompleksowe skojarzenie w produkcji energii elektrycznej, cieplnej i chłodniczej na bazie metanu powstającego w procesie wydobycia węgla.

Wszystkie wdrożone przedsięwzięcia cechują nie tylko wysokie walory ekologiczne, ale także ekonomiczne i społeczne. Spółka Energetyczna “Jastrzębie” SA to firma dbająca zarówno o stan środowiska naturalnego, jak również o dobro okolicznych mieszkańców.

 

Spółka Energetyczna “Jastrzębie” SA
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Rybnicka 6c
tel./fax.: (032) 47 15 892, 47 15 193, 47 18 559
e-mail: sej@sejsa.com.pl
www.sejsa.com.pl

Dodatkowych informacji udziela
Anna Kois, specjalista ds. marketingu i kontaktów zewnętrznych


  Webmaster Strona główna IETU 

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód

Ostatnia modyfikacja: 09-12-2003 r.