KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII

Przedsięwzięcia nagrodzone tytułem Lidera Polskiej Ekologii

kategoria - przedsiębiorstwo 
podkategoria - przedsiębiorstwo usługowe

 

“Park Leśny” Zakład Usługowy

Pielęgnacja drzew pomnikowych i historycznych założeń parkowo-ogrodowych zgodna z prawami przyrody

 

W celu poprawy stanu zdrowotnego i likwidacji zagrożenia dalszego bytu starych drzew, Zakład Usługowy “Park Leśny” wykonuje prace pielęgnacyjne i konserwatorskie drzew - pomników przyrody oraz drzew rosnących w historycznych założeniach parkowo-ogrodowych. Podeszły wiek i negatywne oddziaływanie czynników środowiskowych sprawiają, że kondycja fizjologiczna i wytrzymałość mechaniczna tych drzew jest osłabiona. Dla pracowników “Parku Leśnego” podstawą pielęgnacji i konserwacji drzew najcenniejszych przyrodniczo i kulturowo jest ich indywidualne traktowanie. W trakcie prac firma nie stosuje ciężkiego sprzętu niszczącego strukturę gruntu, lecz technikę alpinistyczną. Technika ta stymuluje powstanie między pracownikiem a drzewem specyficznego związku emocjonalnego, który warunkuje traktowanie drzewa nie jako przedmiotu lecz podmiotu działania. Metody pielęgnacji drzew są zgodne z wytycznymi Europejskiej Rady ds. Drzew (European Arboricultural Council - EAC), opracowanymi na podstawie przepisów Unii Europejskiej. Najważniejszym efektem społecznym i kulturowym jest przedłużenie istnienia w środowisku najcenniejszych i najstarszych okazów drzew i ich zespołów. Ponadto poprawa bezpieczeństwa oraz podniesienie estetyki drzew i założeń parkowych.

 “Park Leśny” dużą wagę przywiązuje do popularyzacji zasad pielęgnacji drzew zgodnej z prawami przyrody. Pokazy praktycznego zastosowania technik alpinistycznych wzbudzają zainteresowanie opinii publicznej problemem ochrony drzew oraz podnoszą wrażliwość i poszerzają wiedzę ekologiczną społeczeństwa. Kolejną formą upowszechniania ochrony przyrody jest przyczynianie się do ustanowienia nowych pomników przyrody. Pracując w różnych rejonach Polski pracownicy “Parku Leśnego” znajdują egzemplarze drzew, krzewów zasługujących na ochronę prawną.

Głęboko etyczny i pełen szacunku dla drzew sposób podejścia, zarówno do zabiegów konserwatorskich sędziwych drzew, jak i typowych cięć drzew rosnących na terenach zielonych w miastach, determinuje dalszy kierunek rozwoju firmy.

 

“Park Leśny” Zakład Usługowy mgr inż. Witosław Grygierczyk
44-114 Gliwice, ul. Ustroń 3
tel./fax.: (032) 23 23 936
e-mail: parklesny@tlen.pl
www.parklesny.com.pl

Dodatkowych informacji udziela
Witosław Grygierczyk, właściciel firmy

 


  Webmaster Strona główna IETU 

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód

Ostatnia modyfikacja: 09-12-2003 r.