KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII


Przedsięwzięcia nagrodzone tytułem Lidera Polskiej Ekologii

kategoria - wyrób 
podkategoria - urządzenia dla ochrony środowiska

 

Rockwool Polska Sp. z o.o.

Wyroby izolacyjne i technologie efektywnego ocieplania budynków i instalacji zmniejszające zużycie energii cieplnej w sektorze komunalno-bytowym i przemyśle

 

Każdy z wyrobów Rockwool Polska jest przykładem najprostszego, a jednocześnie niezwykle skutecznego urządzenia, które służy środowisku ograniczając straty ciepła, a w konsekwencji zmniejszając zapotrzebowanie na energię. Warunkiem efektywnego ocieplenia jest dostępność szerokiej gamy wyrobów izolacyjnych. Wszystkie wyroby skutecznie zatrzymują ciepło, a każdy z nich jest przystosowany do dogodnego wykorzystania w konkretnej konstrukcji. Wyroby Rockwool Polska stanowią izolację termiczną, ochronę przed hałasem, a także ochronę przed ogniem. Zostały opracowane w taki sposób, aby mogły być stosowane w każdych warunkach. Wytrzymują zarówno mrozy, jak i upały, duże wahania temperatur oraz agresywne środowisko aglomeracji miejskich. Odporne na bardzo wysokie temperatury zwiększają wytrzymałość ogniową konstrukcji, stanowią barierę dla ognia. Dzięki temu w przypadku pożaru ograniczają skażenie środowiska toksycznymi produktami spalania, szkodliwą emisję do atmosfery, skażenie wód gruntowych. Dla wszystkich wyrobów przeprowadzono pełną ocenę cyklu życia od momentu wydobycia surowców poprzez produkcję, zastosowanie w budownictwie, eksploatację aż po utylizację. W połączeniu z realizowanymi w fabrykach inwestycjami pro-ekologicznymi, świadczy to o pełnej odpowiedzialności firmy za stan środowiska.

Kolejno wprowadzane produkty z wełny mineralnej Rockwool Polska stanowią kompatybilny element każdej nowej, pojawiającej się na rynku technologii budowlanej. Wyrobom izolacji cieplnej towarzyszą coraz częściej materiały wykończeniowe. Dzięki polskiej myśli technicznej w produktach Rockwool wprowadzono wiele innowacji technologicznych, a wyroby lub zestawy MONROCK, ECOROCK, ECOSTROP, TERMOROCK, FLEXOROCK, FIREROCK są przykładem zastosowania nowatorskich w skali światowej rozwiązań polskich specjalistów w dziedzinie technologii oraz marketingu. Wyroby Rockwool Polska powstają w procesie gwarantującym produkcję bezodpadową i pełną ochronę środowiska. Za uruchomienie bezodpadowej produkcji wełny w fabryce w Cigacicach, Rockwool Polska uzyskał w 2001 roku tytuł “Lidera Polskiej Ekologii”. Rozwiązanie zastosowane w Polsce jest wdrażane w innych fabrykach .

Rockwool Polska rozwija i szeroko upowszechnia informacje techniczne na temat technologii efektywnego ocieplania budynków i instalacji. Informacja sprzyja prawidłowemu stosowaniu ociepleń, zwiększa ich powszechność i skuteczność, czym przyczynia się do zmniejszania zużycia energii cieplnej w sektorze komunalno-bytowym i przemyśle, w konsekwencji poprawia stan środowiska naturalnego. Tak prowadzona kampania informacyjna podnosi świadomość ekologiczną odbiorców.

 

Rockwool Polska Sp. z o.o.
66-131 Cigacice, ul. Kwiatowa 14
tel. (068) 38 50 250, fax (068) 38 57 711
e-mail: rockwool@rockwool.pl
www.rockwool.pl

Dodatkowych informacji udziela
Maria Dreger, Normy&Standardy


  Webmaster Strona główna IETU 

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód

Ostatnia modyfikacja: 09-12-2003 r.