KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII


Przedsięwzięcia wyróżnione w konkursie Lider Polskiej Ekologii

kategoria - przedsiębiorstwo
podkategoria - przedsiębiorstwo produkcyjne

 

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej

Modernizacja chodzieskiego systemu cieplnego

 

Głównym celem działalności Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej jest oszczędne gospodarowanie energią cieplną oraz zmniejszanie zanieczyszczenia środowiska. Zakład od lat intensywnie modernizuje kotłownię miejską w celu zminimalizowania jej uciążliwości. Zrealizowane działania pozwoliły na podniesienie sprawności kotłów z 65 do 85%, wzrost produkcji ciepła sieciowego z 78 do 94%, przy jednoczesnym osiągnięciu poziomów emisji zgodnych z przepisami transponującymi dyrektywy UE. Uzyskano również obniżenie kosztów wytwarzania oraz dystrybucji ciepła.. Nowe rozwiązania techniczne i technologiczne zastosowane w Chodzieży to między innymi: gazoszczelne kotły rusztowe opalane miałem węglowym, instalacje odpylania spalin, systemy sterowania, ciepłociągi preizolowane. Ponadto zlikwidowano 7 starych kotłowni lokalnych i wymieniono stację uzdatniania wody na automatyczną. Redukcja emisji zanieczyszczeń spowodowała polepszenie jakości powietrza nie tylko w Chodzieży, ale wpływa także na polepszenie bilansu emisji w regionie oraz przyczynia się do ochrony cennych przyrodniczo terenów Pojezierza Chodzieskiego i obszaru chronionego krajobrazu “Dolina Noteci”. Duża uniwersalność wdrożonych rozwiązań stwarza możliwość ich zastosowania zarówno w małych, jak i dużych kotłowniach.

Większość przedsięwzięć sfinansowano ze środków własnych. Wielkim sukcesem Zakładu jest to, że ich realizacja nie spowodowała podwyżek cen ciepła. Po 10. latach działań Zakład rozszerzył obszar dostaw ciepła z 25% do 40% zasobów miasta.

 

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej
64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2
tel./fax. (067) 28 22 592, tel. kom. 502578981
e-mail: mzec_chodziez@wp.pl

Dodatkowych informacji udzielają:
mgr inż. Stanisław Tadej, dyrektor,
mgr inż. Piotr Matyja, dyrektor ds. technicznych


  Webmaster Strona główna IETU 

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód

Ostatnia modyfikacja: 09-12-2003 r.