KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII


Przedsięwzięcia wyróżnione w konkursie Lider Polskiej Ekologii

kategoria - wyrób
podkategoria - technologie ograniczające lub minimalizujące emisję zanieczyszczeń do środowiska

 

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

Redukcja emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację systemów ciepłowniczych w miastach Opolszczyzny

 

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA zaopatruje mieszkańców województwa opolskiego w energię cieplną i elektryczną bazując na rozwiązaniach nowoczesnych technologicznie, efektywnych ekonomicznie i zapewniających bezpieczeństwo środowiskowe. W trakcie realizacji programu “Redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację systemów ciepłowniczych miast Opolszczyzny”, prowadzonego od roku 1992, zlikwidowano blisko 600 kotłowni lokalnych. Obiekty przez nie ogrzewane przyłączone zostały do miejskich sieci cieplnych. Zmodernizowano kotłownie węglowe instalując urządzenia zasilane olejem opałowym, gazem ziemnym lub automatyczne kotły retortowe. Unowocześniono sieć ciepłowniczą stosując oprócz nowoczesnych technologii preiozolacji także systemy centralnego sterowania i systemy alarmowe.

W efekcie modernizacji systemów ciepłowniczych osiągnięto zmniejszenie negatywnego wpływu obiektów przedsiębiorstwa na środowisko, optymalne wykorzystanie energii paliwa oraz obniżenie kosztu ogrzewania. Na poprawę warunków życia mieszkańców Opolszczyzny wpłynęło obniżenie stężeń zanieczyszczeń w centrach miast związane z likwidacją kotłowni lokalnych i podłączeniem obiektów przez nie ogrzewanych do miejskich sieci cieplnych. Z miast wyeliminowano również uciążliwości związane z koniecznością składowania i transportem opału oraz odpadów. W dalszych działaniach Spółce przyświeca idea stworzenia warunków powszechnego dostępu do energii w zgodzie z ekologią i rachunkiem ekonomicznym.

 

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA
45-118 Opole, ul. Harcerska 15
tel. (077) 54 10 100-101, fax (077) 45 43 366
e-mail: eco@ec.opole.pl
www.ec.opole.pl

Dodatkowych informacji udziela
Maciej Sokólski


  Webmaster Strona główna IETU 

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód

Ostatnia modyfikacja: 09-12-2003 r.