KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII


Przedsięwzięcia wyróżnione w konkursie Lider Polskiej Ekologii

kategoria - przedsiębiorstwo
podkategoria - przedsiębiorstwo usługowe

 

Zakład Gospodarki Komunalnej

Działania proekologiczne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach

 

Poprawę stanu czystości Wybrzeża Bałtyckiego, szczególnie u ujścia rzeki Regi w miejscowości Mrzeżyno, osiągnięto między innymi dzięki funkcjonowaniu w Gryficach nowoczesnej oczyszczalni ścieków oraz zlikwidowaniu niekontrolowanych miejsc zrzutu ścieków do wód w zlewni rzeki Regi.

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Gryficach jest obiektem nowoczesnym, wysokosprawnym i w pełni zautomatyzowanym. Zastosowana technologia oparta na jednoosadowym, trzyfazowym procesie osadu czynnego, zapewnia wysoki poziom oczyszczania ścieków w zakresie usuwania związków węgla, azotu i fosforu. W zakładzie prowadzone są systematyczne analizy służące ocenie wpływu zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska.

Oczyszczalnia posiada uregulowaną gospodarkę osadową, w efekcie której 95% osadów jest wykorzystywana rolniczo.. Osady nie nadające się do rolniczego wykorzystania są kompostowane z dodatkiem trawy, słomy i trocin. Uzyskiwany kompost, po poddaniu badaniom fizyczno-chemicznym i mikrobiologicznym, jest stosowany do produkcji dywanów trawiastych, służących do zagospodarowania terenów zielonych oraz boisk szkolnych.

W chwili obecnej oczyszczalnia przyjmuje 4 500 m3/dobę ścieków i aby zlikwidować niedociążenie, planowane jest sukcesywne podłączanie do oczyszczalni wsi leżących na terenie gminy Gryfice.

Systematycznie organizowane prezentacje zastosowanych rozwiązań, zajęcia edukacyjne dla uczniów wszystkich typów szkół oraz praktyki zawodowe dla studentów wydziałów ochrony środowiska są formą kształtowania społecznej świadomości ekologicznej.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej
72-300 Gryfice, ul. Zielona 5
tel. (091) 38 42 047, fax (091) 38 42 214
e-mail: zgk@gryfice.com.pl
www.zgk.gryfice.com.pl

Dodatkowych informacji udziela
Beata Pszczoła-Bryńska, specjalista laborant


  Webmaster Strona główna IETU 

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód

Ostatnia modyfikacja: 09-12-2003 r.