KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII


Przedsięwzięcia wyróżnione w konkursie Lider Polskiej Ekologii

kategoria - gmina
podkategoria - gmina miejsko-wiejska

 

Gmina Kostrzyn

Kompleksowe rozwiązanie problemów ochrony środowiska dorzecza rzeki Cybiny na obszarze wsi Glinka Duchowna – Iwno

 

 

O stanie czystości wód rzeki Cybiny decydują zanieczyszczenia punktowe i przestrzenne docierające do niej w górnym i środkowym bieguGmina Kostrzyn podjęła działania zmierzające do poprawy jakości wody zlewni rzeki. W 2000 roku zamknięto i zrekultywowano wysypisko odpadów komunalnych w Glince Duchownej. Rekultywowany teren starano się wkomponować w otaczającą przestrzeń poprzez odpowiednie ukształtowanie bryły składowiska oraz zadrzewienie. Gmina zapewniła składowanie odpadów komunalnych na nowym międzygminnym składowisku wybudowanym w Rabowicach i intensywnie rozwija zainicjowany przez powiat poznański system selektywnej zbiórki odpadów.

We wsi Iwno wybudowano w 2001 roku oczyszczalnię ścieków o przepustowości 150 m3/dobę ograniczając w ten sposób zrzut nieczystości płynnych do rowów melioracyjnych. Trwa modernizacja oczyszczalni w Skałowie, oczyszczono i uregulowano ciek wodny Strumień.

Zrealizowane dotychczas inwestycje znacznie poprawiły jakość wód rzeki Cybiny i stały się dla pozostałych gmin regionu bodźcem do podjęcia podobnych działań.

 

Urząd Miejski
62-025 Kostrzyn, ul. Dworcowa 5
tel. (061) 81 78 565, faks (061) 81 78 191
e-mail: kostrzyn@wokiss.pl
www.kostrzyn.wlkp.pl

Dodatkowych informacji udziela
Szymon Matysek, specjalista ds. melioracji i ochrony środowiska


  Webmaster Strona główna IETU 

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód

Ostatnia modyfikacja: 09-12-2003 r.