KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII


Przedsięwzięcia wyróżnione w konkursie Lider Polskiej Ekologii

kategoria - przedsiębiorstwo
podkategoria - przedsiębiorstwo produkcyjne

 

Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu

Stacja zatłaczania odpadów płynnych do wyeksploatowanego złoża węglowodorów poprzez odwiert Krasne-8

 

Likwidowanie odpadów ciekłych poprzez ich zatłaczanie do wgłębnych warstw chłonnych górotworu jest niezwykle korzystnym rozwiązaniem dla przemysłu naftowego.

Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu otrzymał pierwszą w Polsce koncesję na składowanie odpadów ciekłych w złożu gazu ziemnego Krasne. Konstrukcja odwiertu zapobiega przedostawaniu się odpadów płynnych do wód podziemnych i gleby. Zamysł twórczy, jak i wszystkie projekty związane z realizacją przedsięwzięcia wykonane zostały przez polskich specjalistów branży górnictwa naftowego.

Deponowane ścieki to przede wszystkim wysoko zanieczyszczone wody o dużej zawartości chlorków oraz ciecze poreakcyjne powstałe w procesie odsiarczania gazu ziemnego. Wody te są wysoko zmineralizowane oraz zanieczyszczone ropą naftową i jej frakcjami, a także detergentami oraz ciałami stałymi.

Obecnie około 87% powstających w SZGNiG odpadów ciekłych jest zatłaczanych do złoża. W ramach poszerzenia działalności gospodarki odpadami SZGNiG prowadzi odbiór odpadów powiertniczych od kontrahentów zewnętrznych..

Dotychczasowe sukcesy zachęciły przedsiębiorstwo do poszukiwania nowatorskich sposobów zagospodarowania zbiorników podziemnych po wyczerpaniu zasobów gazu ziemnego i ropy naftowej. Zaawansowane są prace nad magazynowaniem w złożu ciekłego dwutlenku węgla, co pozwoli na poważną redukcję emisji tego gazu do atmosfery, a tym samym ograniczy efekt cieplarniany.

 

Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu
38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 12
tel. (013) 46 52 100, fax (013) 46 52 398
e-mail: info@nafta-gaz.sanok.pl
www.nafta-gaz.sanok.pl

Dodatkowych informacji udziela
Henryk Żak, kierownik Działu Ochrony Środowiska i Szkód Górniczych


  Webmaster Strona główna IETU 

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód

Ostatnia modyfikacja: 09-12-2003 r.