KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII


Przedsięwzięcia wyróżnione w konkursie Lider Polskiej Ekologii

kategoria - gmina
podkategoria - gmina miejska

 

Gmina Legnica

Kompleksowe działania gminy na rzecz ochrony środowiska

 

 

Gmina Legnica kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju zrealizowała szereg kompleksowych działań na rzecz ochrony środowiska i poprawy warunków życia mieszkańców miasta.

W ramach “Programu likwidacji niskiej emisji w Legnicy” zamykane są przestarzałe kotłownie w budynkach użyteczności publicznej a piece węglowe w starej zabudowie mieszkaniowej zastępowane są etażowym ogrzewaniem elektrycznym lub gazowym. Oszczędności energii służy także wykonywana termoizolacja budynków. Na obniżenie wskaźników emisji zanieczyszczeń do atmosfery istotny wpływ miały działania proekologiczne Huty Miedzi “Legnica” i innych podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta.

Systematycznie dokonywana jest wymiana taboru komunikacyjnego na autobusy nowej generacji posiadające silniki z normą EURO II i III. Rozbudowano i zmodernizowano miejskie składowisko odpadów komunalnych, na bieżąco likwidowane są dzikie wysypiska. Wprowadzana jest selektywna zbiórka odpadów wspierana akcją informacyjną i działaniami edukacyjnymi. Funkcjonuje nowa – zmodernizowana oczyszczalnia ścieków, która obsługuje 99,6 % mieszkańców miasta oraz przyjmuje ścieki z okolicznych gmin. Sukcesywnie prowadzona jest rekultywacja terenów byłego lotniska przejętego po Wojskach Federacji Rosyjskiej. Oddawane kolejno do eksploatacji odcinki budowanej obwodnicy zachodniej wpływają na znaczną poprawę klimatu akustycznego oraz na zmniejszenie emisji spalin w centralnej części miasta.

 

Urząd Gminy Legnica
59-220 Legnica, Plac Słowiański 8
tel. (076) 72 12 240, fax (076) 72 12 115
e-mail: osr@legnica.um.gov.pl
www.legnica.um.gov.pl

Dodatkowych informacji udziela
Anna Rewak, podinspektor ds. ochrony środowiska


  Webmaster Strona główna IETU 

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód

Ostatnia modyfikacja: 09-12-2003 r.