KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII


Przedsięwzięcia wyróżnione w konkursie Lider Polskiej Ekologii

kategoria - wyrób
podkategoria - technologie czystszej produkcji

 

Mo-BRUK

Produkcja granulatu cementowego Mo-BRUK

 

Granulat cementowy Mo-BRUK wytwarzany jest w procesie zestalania nieorganicznych odpadów przemysłowych niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne według własnej, sprawdzonej technologii. Unieszkodliwianie odpadów przemysłowych zachodzi w procesie cementacji, w którym składniki wchodzą w reakcję z “dodatkami”, tworząc trwałe, trudno rozpuszczalne związki chemiczne. Są one następnie wiązane spoiwem hydraulicznym, którym jest zazwyczaj cement portlandzki – CEM I 42,5R. Proces cementacji odbywa się w temperaturze około 70° C, bez zastosowania zewnętrznego źródła energii. Jest to możliwe dzięki wytwarzanemu w prasie wysokiemu ciśnieniu. Wszystkie etapy procesu technologicznego od przyjęcia odpadów do oceny jakości i wpływu gotowego wyrobu na środowisko są poddawane wnikliwej kontroli.

Granulat Mo-BRUK charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na działanie czynników atmosferycznych. Znajduje zastosowanie w szeroko rozumianym budownictwie przemysłowym, jako dodatek do masy betonowej (kruszywo lekkie), stosowany także do podbudów drogowych zgodnie z posiadaną Aprobatą Techniczną nr AT/2002-04-1375.

Receptury opracowane przez Mo-BRUK pozwalają na pełne wykorzystanie określonych rodzajów odpadów niebezpiecznych, a tym samym na uniknięcie lokowania ich w środowisku w postaci nieprzetworzonej. Wymiernym efektem ekologicznym jest unieszkodliwienie ponad 8 tys. ton odpadów przemysłowych, z czego 4,5 tys. ton to odpady niebezpieczne. Do efektu ekologicznego należy zaliczyć zastosowanie granulatu Mo-BRUK do wybudowania ponad 250 tys. m2 dróg o nawierzchni betonowej.

Należy podkreślić, że technologia umożliwia 100% odzysk odpadów i wykorzystanie produktu w szeroko rozumianym budownictwie drogowo-mostowym.

 

Mo-BRUK
33-322 Korzenna 214
tel. (018) 44 17 048, fax (018) 44 17 099
e-mail: mobruk@mobruk.pl
www.mobruk.pl

Dodatkowych informacji udziela
Józef Mokrzycki, właściciel firmy


  Webmaster Strona główna IETU 

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód

Ostatnia modyfikacja: 09-12-2003 r.