KONKURS
O NAGRODĘ MINISTRA OCHRONY
ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH
I LEŚNICTWA

LIDER POLSKIEJ EKOLOGII


LISTA PRAC ZGŁOSZONYCH
NA TRZECIĄ EDYCJĘ KONKURSUNazwa przedsięwzięcia Nazwa firmy, instytucji
Technologia biologicznego oczyszczania ścieków typu BIOVAC SBR BIOVAC Sp. z o.o., Kielce
Kotłownia gazowo-olejowa o mocy 13,8 MW w Rogoźnie GROS-POL Sp. z o.o., Poznań
Kompleksowa realizacja "pod klucz" oczyszczalni ścieków systemu LEMNA HYDRO-LEMNA Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna j.v., Kielce
Zakładowa Oczyszczalnia Ścieków METALURGIA S.A., Radomsko
II, III Komorowa Oczyszczalnia Ścieków Wobet - Hydret Ryszard i Anna Cicheccy, Aleksandrów Łódzki
Wypełnienia wielkopowierzchniowe z polipropylenu 2 H Plast Polska Sp. z o.o., Zielona Góra
Rozwiązanie problemu utylizacji zużytych wysokoprężnych lamp wyładowczych w Polsce Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "POLAM", Warszawa
Kompleksowa hermetyzacja procesów kolejowej dystrybucji produktów naftowych w Zakładzie Magazynowania Paliw - baza C w Dębogórzu k/ Gdyni CPN-Dyrekcja Baz Magazynowych "NAFTOBAZY" Sp. z o.o; Warszawa; "EJK" Sp. z o.o., Gliwice
Uzyskanie efektów ekologicznych i ekonomicznych dla zakładu i otoczenia w aspekcie Ruchu Czystszej Produkcji DAEWOO-FSO Motor Sp. z o.o. Zakład Samochodów Dostawczych, Nysa
Budowa i uruchomienie instalacji odsiarczania metodą mokrą, wapienno-gipsową oraz systemu niskiej emisji tlenków azotu jako kompleksowy sposób redukcji zanieczyszczeń gazowych w Elektrowni "Jaworzno III" Elektrownia "Jaworzno III" S.A., Jaworzno
Technologiczne, techniczne i organizacyjne działania przyjazne środowisku Elektrownia "Opole" S.A., Brzezie
Wyeliminowanie nadmiaru wód w układzie hydroodpopielania Elektrowni "Stalowa Wola" Elektrownia "Stalowa Wola" S.A., Stalowa Wola
Instalacja Odsiarczania Spalin (IOS) metodą półsuchą w systemie "pod klucz" dla dwóch kotłów nr 3 i 6 o mocy 120 MW każdy w "Elektrowni Siersza" S.A. Fabryka Kotłów "RAFAKO" S.A. Zakład Instalacji Ochrony Środowiska, Racibórz
Likwidacja zjawisk pożarowych na nasypie nieczynnego toru kolejowego w Świętochłowicach i rekultywacja terenu po byłej stacji rozrządowej PKP Ruda Chebzie Główny Instytut Górnictwa, Firma Haller S.A, Katowice
Inżynieria Środowiska w Głównym Instytucie Górnictwa Główny Instytut Górnictwa, Katowice
Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001 w Koksowni Huty "Częstochowa" S.A. Huta "Częstochowa" S.A., Koksownia, Częstochowa
Instalacja odpylająca pieców łukowych do wytopu staliwa w Zakładach Mechanicznych "LEGMENT" Sp. z o.o. KOWENT S.A., Końskie
Oczyszczalnia ścieków Działdowo Kruger Sp. z o.o., Kraków
Zastosowanie przemysłowej metody i instalacji adsorpcyjno-katalitycznej do oczyszczania pomalarskich gazów odlotowych w wielkogabarytowej malarni wybudowanej w Mostostalu Zabrze Holding S.A. w Zakładzie Konstrukcji Stalowych, Gliwice Mostostal Zabrze Holding S.A., Zabrze; "WYKO" S.C. Ochrona Środowiska i Automatyka, Kraków
Różnorodność działań na rzecz przywracania życia biologicznego i ochrony zagospodarowanych terenów popoligonowych (Borne Sulinowo) Nadleśnictwo Czarnobór, Szczecinek
Mała Retencja Wód - projekt "BEZORZE" - Nadleśnictwa Trzebielino w zlewni głównej rzeki Wieprza w lasach Pomorza Środkowego Nadleśnictwo Trzebielino, Trzebielino
Elektrownia Wiatrowa Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych "NOWOMAG" S.A., Nowy Sącz
Rawa wodnym torem dla kajaków osoba fizyczna Bolesław Tętnowski, Katowice
Uzdatnianie przy pomocy wapna tlenkowego i rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych na przykładzie oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazowieckim osoby fizyczna mgr inż. Jacek Koć, doc. dr hab. Maćkowiak
Wolnoobrotowe mieszadła dla wydzielonych komór fermentacyjnych do wytwarzania biogazu w oczyszczalniach ścieków Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Motoreduktorów i Reduktorów "REDOR", Bielsko-Biała
Kompleks Hydrokrakingu Petrochemia Płock S.A., Plock
Nowe Proekologiczne Technologie w Gospodarce Wodno-Ściekowej w Petrochemii Płock S.A. Petrochemia Płock S.A., Płock
Opracowanie i wdrożenie do produkcji przemysłowej Fotometru EPOLL-20 ECO POLL Ltd. Sp. z o.o., Warszawa
Budowa Zakładów Utylizacji Odpadów Komunalnych - Kompostownie Pomorskie Zakłady Budowy Maszyn "MAKRUM" S.A., Bydgoszcz
Eksperyment - zastosowania wierzby wiciowej w procesie dekontaminacji środowiska gruntowo-wodnego Przedsiębiorstwo Handlowe "Solo" S.A. w Szczecinie Dolnośląska Baza Paliw, Brzeg-Małujowice
Humobentofet Preparat mineralno-tłuszczowy - dodatek do pasz Przedsiębiorstwo Hodowlano-Wdrożeniowe TRONINA, Borowa
Wykorzystanie samolotów lotnictwa gospodarczego w ochronie środowiska naturalnego Przedsiębiorstwo Lotnicze AVIECO Co Ltd., Bełchatów
Ekologiczne zagospodarowanie popiołów lotnych w górnictwie węgla kamiennego - program działania PPH "UTEX" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "UTEX" Sp. z o.o., Rybnik
Przesadzanie drzew jako metoda zachowania miejskich drzewostanów zwłaszcza w okresie wzmożonego ruchu inwestycyjnego Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "DREW-SMOL", Lędziny
Kompleksowy system gospodarki odpadami dla miasta Radomia Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" Sp. z o.o., Radom
Ochrona powietrza przed pyłami; Neutralizacja zapachów i odorów Przedsiębiorstwo Projektowania, Realizacji Aparatury i Urządzeń oraz Obiektów Ochrony Środowiska, Budownictwa, Służby Zdrowia i Rolnictwa, Wieliczka
Technologia efektywnego spalania energetycznego miału węglowego w ciepłowniach komunalnych z zastosowaniem ekologicznych i energooszczędnych rusztowych kotłów typu EKO CR Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowe "ENERGO-INWEST" Sp. z o.o., Rybnik
Rozbudowa i modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków dla miasta Dąbrowa Górnicza Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza
Produkcja pras o nacisku od 4 do 5 ton do zgniatania i belowania odpadów ROCZNIAK RECYKLING SYSTEM PRASY Sp. z o.o., Świdnica k/ Zielonej Góry
Oczyszczalnia ścieków dla miast i gminy Krasnobród Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A., Rzeszów
Kompleksowa realizacja oczyszczalni ścieków dla miast Dębica Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A., Rzeszów
System zagospodarowania osadów ściekowych i innych odpadów organicznych "GWDA" Spółka Wodno-Ściekowa GWDA, Piła-Leszków
Zastosowanie instalacji słonecznej jako źródła energii w Szkole Podstawowej w Duczlach Szkoła Podstawowa w Duczlach
Rolnicze wykorzystanie ścieków Śląska Fabryka Drożdży Sp. z o.o., Wołczyn
Kocioł gazowy C.O. Torus Elektron 18 kW z zapłonem elektronicznym TORUS Przedsiębiorstwo Techniki Cieplnej, Poznań
Urządzenie do przetwarzania surowców wtórnych typ T55 TRYMET Zakład Wyrobów Metalowych, Pilchowo
Zagospodarowanie osadu ściekowego do celów rolniczych na oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta Choszczna Urząd Miasta i Gminy, Choszczno
Program ekologiczny miasta Kwidzyna Urząd Miejski, Kwidzyn
Droga VICOPLAST S.A. od "truciciela" do przedsiębiorstwa przyjaznego środowisku naturalnemu - kompleksowa restrukturyzacja VICOPLAST S.A. , Wrocław
System gospodarowania odpadami dla Zielonej Góry "PREKO ZG" Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zielona Góra
Produkcja skutera elektrycznego "ATeS-1" Zakład Mechaniczny "Ates", Dąbrowa Górnicza
Budowa mechaniczno-chemicznej oczyszczalni ścieków w zakładach Chemicznych "Organika-Zachem" w Bydgoszczy Zakłady Chemiczne "Organika-Zachem", Bydgoszcz
Przedsięwzięcia proekologiczne zrealizowane przez Zakłady Chemiczne "Organika - Sarzyna" w Nowej Sarzynie Zakłady Chemiczne "Organika - Sarzyna", Nowa Sarzyna
Modernizacja zakładowej oczyszczalni ścieków w ZEW S.A. Zakłady Elektrod Węglowych S.A., Racibórz
Modernizacja elektrofiltrów w ZEW S.A. Zakłady Elektrod Węglowych S.A., Racibórz
System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001 wdrożony w Zakładach Elektrod Węglowych S.A. Zakłady Elektrod Węglowych S.A., Racibórz


  Webmaster Strona główna IETU 
Ostatnia modyfikacja: 13-07-1999r.