Warszawa, 5 maj 1999r.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady Programowej Konkursu

LIDER POLSKIEJ EKOLOGII

W dniu 20 kwietnia 1999 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Konkursu "Lider Polskiej Ekologii" w składzie:

Przewodniczący:
Radosław Gawlik Sekretarz Stanu Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Zastępcy Przewodniczącego:
Jacek M. Łączny

Stanisław Garlicki

Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Dyrektor Biura Administracyjno-BudżetowegoCzłonkowie:
Władysław Skalny Państwowa Rada Ochrony Przyrody
Tomasz Winnicki
Państwowa Rada Ochrony Środowiska
Bohdan Szymański
Polski Klub Ekologiczny
Jolanta Matiakowska-Karmańska
Redakcja czasopisma „Ekoprofit"
Barbara Lewicka-Kłoszewska
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wiesława Bogutyn
Ministerstwo Gospodarki
Wacław Jedliński
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Maria Iwaneńko-Słomczewska
Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
Barbara Pac-Kowalczyk
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
Andrzej Miłoszewski
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Sekretarz:
Wanda Jarosz
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Na ogólnopolski Konkurs o tytuł "Lidera Polskiej Ekologii" wpłynęło 56 zgłoszeń. 12 z nich nie spełniało formalnych wymagań Regulaminu Konkursu i zostało odrzuconych. Rozpatrzono 44 zgłoszenia.

Po zapoznaniu się z treścią nadesłanych prac członkowie Rady Programowej postanowili wytypować do nagrody Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa "Lider Polskiej Ekologii" następujące prace:

Ponadto Rada Programowa podjęła decyzję o uhonorowaniu wyróżnieniem specjalnym w formie dyplomu następujących prac:


Protokołowała Wanda Jarosz           Radosław Gawlik

Przewodniczący Rady Programowej
Konkursu Lider Polskiej Ekologii  Webmaster Strona główna IETU 
Ostatnia modyfikacja: 13-07-1999r.