KOMUNIKAT PRASOWY

LAUREACI CZWARTEJ EDYCJI KONKURSU

W dniu 9 listopada 2000 roku w Ministerstwie Środowiska wręczono nagrody czwartej edycji Konkursu „Lider Polskiej Ekologii". 3 przedsięwzięcia zostały uhonorowane tytułem „Lidera Polskiej Ekologii" a 7 otrzymało wyróżnienia specjalne. Do czwartej edycji Konkursu zgłoszono ogółem 46 przedsięwzięć.


        Prowadzony od 1996 roku Konkurs „Lider Polskiej Ekologii" adresowany jest do tych wszystkich, którzy poprzez ochronę środowiska rozumieją zrównoważone gospodarowanie i ochronę zasobów naturalnych. Celem Konkursu jest promocja najbardziej przyjaznych środowisku i efektywnych działań na rzecz jego ochrony. Konkurs ukazuje różnorodność działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska w Polsce przy zastosowaniu najlepszych rodzimych rozwiązań. Podkreśla znaczenie wysokiej jakości usług, rzetelności i etyki ekologicznej.
Tegoroczna edycja Konkursu rozgrywała się w dwóch kategoriach: „przedsiębiorstwo" i „wyrób". Wprowadzenie takiego podziału zostało spowodowane faktem, że obecnie nie można już oddzielić starań o wysoką jakość i niezawodność produktu od działań ograniczających uciążliwość danego przedsiębiorstwa dla otoczenia.
        Podstawowe kryteria oceny, jakimi kierowała się Rada Programowa Konkursu dokonując wyboru kandydatów do nagrody „Lider Polskiej Ekologii", to wysoki efekt ekologiczny i ekonomiczny. Ponadto przydatność i użyteczność, oryginalność, nowoczesność oraz uniwersalność zastosowanych rozwiązań. Oceniano także dojrzałość przedsięwzięć organizacyjnych oraz współpracę ze społecznością lokalną.

        W czwartej edycji Konkursu przyznano tytuł „Lidera Polskiej Ekologii" następującym przedsięwzięciom:

Ponadto Rada Programowa podjęła decyzję o uhonorowaniu wyróżnieniem specjalnym w formie dyplomu następujących przedsięwzięć:


  Webmaster Strona główna IETU 
Ostatnia modyfikacja: 18-12-2000 r.