KONKURS
O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA

LIDER POLSKIEJ EKOLOGII


LISTA PRAC ZGŁOSZONYCH
NA CZWARTĄ EDYCJĘ KONKURSUNazwa przedsięwzięcia Nazwa firmy, instytucji
Modernizacja osiedlowej kotłowni dla Zakładu Energetyki Cieplnej w Rawie Mazowieckiej Envirotech Sp. z o.o., Poznań
Zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwach domowych - prewencja powodzi osoba fizyczna inż. Bronisław Kowalczyk, Tarnowskie Góry
Oczyszczanie gruntu i wód gruntowych ze składników ropopochodnych oraz innych organicznych na terenie stacji rejonowej Wrocław Brochów EKO-MED s.c., Wrocław
Modernizacja kotłowni w Szpitalu SPZZOZ w Janowie Lubelskim ul. Zamoyskiego 149 z zamianą paliwa węglowego na gazowo-węglowe Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim
Zastosowanie polimerów do obróbki cieplnej w celu likwidacji odpadów i oparów oleju Zakłady Kuźnicze Sp. z o.o., Skoczów
Utylizacja i recykling urządzeń chłodniczych i sprzętu AGD Przedsiębiorstwo Usług Chłodniczych "CiZ" Sp. z o.o., Bełk
Instalacja odsiarczania spalin bloku 5 i 6 w Elektrowni Bełchatów Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. Zakład Instalacji Ochrony Środowiska, Racibórz
Biologiczno-mechaniczne oczyszczalnie ścieków BIOVAC BIOVAC Sp. z o.o., Kielce
Kompleksowy program utrzymania czystości wód zlewni rzeki Raby od źródeł do zapory w Dobczycach Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa, Myślenice
Elektrownia "Opole" S.A. System Ochrony Środowiska w Procesie Wytwarzania Energii Elektrycznej i Ciepła Elektrownia "Opole" S.A., Brzezie
Zagrodowy chów danieli osoba fizyczna, inż. Andrzej Piajrowski, Radomsko
Wdrażanie udoskonalonych metod rekultywacji leśnej wyrobisk odkrywkowych Kopalni Piasku "Szczakowa" S.A. w Jaworznie Kopalnia Piasku "Szczakowa" S.A., Jaworzno
Opracowanie i wdrożenie technologii oczyszczania z radu słonych wód kopalnianych w wyrobiskach podziemnych Główny Instytut Górnictwa, Katowice
Ograniczenie oddziaływania na środowisko poprzez zastosowanie obiegów zamkniętych VOLKSWAGEN Motor Polska Sp. z o.o., Polkowice Dolne
Uzdatnianie wód kopalnianych metodą odwróconej osmozy Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o., Rydułtowy
Nowoczesny Terminal Nalewczy do Autopcystern eliminujący uciążliwości procesu dystrybucji paliw do środowiska w Rafinerii Trzebinia S.A. BP Koksoprojekt Sp. z o.o., Zabrze; Rafineria Trzebinia S.A., Trzebinia; Mostostal Zabrze Holding s.A., Zabrze
Zastosowanie przemysłowej metody instalacji adsorpcyjno-pomiarowej do oczyszczania pomalarskich gazów odlotowych w wielkogabarytowej malarni wybudowanej w Mostostal Zabrze Holding S.A. - ZKS Gliwice Mostostal Zabrze Hoding S.A., Zabrze; "WYKO" S.C. Ochrona Środowiska i Automatyka, Kraków
Instalacja odbioru piopiołu w stanie suchym z elektrofiltra kotła nr 5 w ECII Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A. Centrum Energetyki, Tarnów
Kompleksowa gospodarka odpadami w mieście Radomiu Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RAdkOM" sp. z o.o., Radom
Kotły płomienicowo-płomieniówkowe olejowo gazowe - parowe typoszereg ED - wodne typoszereg KD Fabryka Kotłów SEFAKO S.A., Sędziszów
Kompaktor 540K- najnowszy typoszereg kompaktorów Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Ziemnych i Transportowych, Stalowa Wola
Proekologiczna technologia produkcji paneli podłogowych w "MELNOX" Sp. z o.o. w Mielcu zapewniająca racjonalne wykorzystanie zasobów MELNOX Sp. z o.o., Mielec
Rekultywacja składowisk odpadów przemysłowych z wykorzystaniem osadów z komunalnych oczyszczalni ścieków i odpadów z oczyszczania wód kopalnianych Orzeł Biały Spółka Akcyjna, Bytpm
Rekutywacja terenów zdegradowanych przez przemysł techniką lotniczą Przedsiębiorstwo Lotnicze AVIAECO, Kamieńsk
Sposób i Urządzenie do odsiarczania spalin kotłowych metodą suchą z nawilżaniem Elektrownia "Rybnik" Spółka Akcyjna, Rybnik
Budowa bloku ciepłowniczo-kondensacyjnego BCF-100 wraz z urządzeniami towarzyszącymi w EC Katowice S.A. Elektrociepłownia Katowice Spółka Akcyjna, Katowice
Popularyzacja i wdrożenie goeomembrany HPDE jako materiału zabezpieczającego grunty i wody gruntowe przed toksycznymi odciekami Przedsiębiorstwo GEOTEX Sp. z o.o., Szczecin
Uruchomienie ekologicznej produkcji cynku najwyższej jakości, metodą rektyfikacji w Hucie Cynku "Miasteczko Śląskie" w Miasteczku Śląskim Huta Cynku "Miasteczko Śląskie", Miasteczko Śląskie; MOSTOSTAL Zabrze Hoding S.A., Zabrze; BIPROMET S.A; Katowice
Redukcja zanieczyszczeń atmosfery poprzez modernizację systemu ciepłowniczego miasta Byczyna Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A., Opole; Urząd Miejski w Byczynie, Byczyna; Atmoterm Sp. z o.o., Opole
Budowa układu skojarzonego w opraciu o turbinę gazową, kocioł odzysknicowy i wodny kocioł parowy w ciepłowni centralnej w Opolu przy ulicy Harcerskiej 15 Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A., Opole
Kompleksowa proekologiczna modernizacja lini produkcji stali w Hucie Ostrowiec S.A. startem w XXI wiek Huta Ostrowiec S.A., Ostrowiec Świętokrzyski
Preparaty probiotyczne do zakiszania pasz Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Warszawa
Ośrodek Czyszczenia i Malowania Konstrukcji Stalowych wraz z instalacjami do oczyszczania powietrza Stocznia Szczecińska Porta Holding Spółka Akcyjna, Szczecin
Biologiczna oczyszczalnia ścieków Nadleśnictwo Skrwilno, Skrwilno
Modernizacja i hermetyzacja procesu odtłuszczania z zastosowaniem środka ekologicznego Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych "FASER" S.A., Tarnowskie Góry
Technologia i Wytwórnia Cementów i Spoiw z dużą zawartością krzemionkowych popiołów lotnych Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu Oddział w Krakowie; EKOBET - Siekerki Sp. z o.o., Warszawa
W trosce o czyste niebo nad Wrocławiem "Program likwidacji niskiej emisji i optymalizacji systemu ciepłowniczego Wrocławia" Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wrocław Spółka Akcyjna, Wrocław
Przedsięwzięcia "HYDROBUDOWY- 9" służące ochronie środowiska "HYDROBUDOWA -9" Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Sp. z o.o., Poznań
Zmniejszenie emisji par surowej ropy naftowej w procesie jej magazynowania w bazach zbiornikowych PERN "Przyjaźń" S.A. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" S.A., Płock
Program kompleksowej rehabilitacji technicznej i ekologicznej Elektrowni Turów S.A. - etap 1 Elektrownia Turów S.A., Bogatynia
Kompleksowa gospodarka odpadami w aspekcie ochrony środowiska Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne "Astwa" Sp. z o.o., Białystok
Instalacja odzysku chlorowodoru z odpadowych związków chloroorganicznych innowacyjnym i skutecznym rozwiązaniem redukcji emisji zanieczyszczeń i wykorzystania odpadów Zakłady Azotowe ANWIL S.A., Włocławek
Zbiorniki retencyjne "Mokre" Państowowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Manowo., Manowo
Czyste powietrze dla miasta Bytowa Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o, Bytów
Produkcja pras "ROCZNIAK" do zgniatania i paczkowania odpadów ROCZNIAK RECYKLING SYSTEM PRASY Sp. z o.o., Świdnica


  Webmaster Strona główna IETU 
Ostatnia modyfikacja: 11-08-2000r.