KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII

LISTA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO 6. EDYCJI
KONKURSU MINISTRA ŚRODOWISKA
“LIDER POLSKIEJ EKOLOGII”

KATEGORIA PRZEDSIĘBIORSTWO

Tytuł

Jednostka zgłaszająca

Miejscowość

Eksploatacja i recykling odpadów poprodukcyjnych

Slag Recycling Sp.z o.o.

Kraków

Skuteczna, zgodna z wymogami ochrony środowiska metoda usuwania skażeń ropopochodnych

Sintac-Polska Sp. z o.o.

Wesoła

Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z międzynarodową normą ISO 14001 - przedsięwzięcie kompleksowe, zrealizowane dla poprawy stanu środowiska

METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o.

Toruń

Skojarzony układ energetyczno-chłodniczy dla potrzeb centralnej klimatyzacji Kopalni Węgla Kamiennego Pniówek w Pawłowicach Śląskich

Spółka Energetyczna "Jastrzębie" SA

Jastrzębie Zdrój

Termiczna utylizacja odpadów w piecach do wypału klinkieru

  • Cementownia "Ożarów" SA
  • Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Lubelskiej
  • Karsy 77
  • Lublin

Instalacja dopalacza spalin i odzysk ciepła odpadowego w Poligrafii SA w Kielcach

Poligrafia SA

Kielce

Działania i inwestycje związane z "Programem zagospodarowania odpadów komunalnych z zagospodarowaniem osadów ściekowych, w oparciu o rozbudowę i modernizację regionalnego wysypiska odpadów komunalnych w Sianowie”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Koszalin

Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Łomży

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży

Łomża

Budowa oczyszczalni ścieków dla miasta i gmin przyległych wraz z centralną przepompownią i kolektorami

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA

Ostrów Wielkopolski

Wdrażanie nowych technologii w dziedzinie zagospodarowania odpadów komunalnych

KLINKMAR Sp. z o.o.

Kraków

Doskonalenie kompleksowego systemu zagospodarowywania odpadów komunalnych dla zwiększenia stopnia wykorzystania tych odpadów jako surowców wtórnych

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Zabrze

Działania proekologiczne PKE SA Elektrowni Siersza w Trzebini ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza atmosferycznego

Południowy Koncern Energetyczny SA w Katowicach - Elektrownia Siersza w Trzebini

Trzebinia

Instalacje do oczyszczania wód zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi oraz popłuczyn z mycia ładowni statków

Spółka Wodna "MIĘDZYODRZE"

Szczecin

Kompleksowe działania na rzecz ochrony wód

Miejska Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.

Toruń

Zainstalowanie trzech dopalaczy rozpuszczalników na dwóch liniach lakierniczych i lakierniczo-drukarskiej

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe DGS Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

Włocławek

Zmniejszenie uciążliwości oddziaływania Huty Cynku "Miasteczko Śląskie" na środowisko - wdrożenie ekologicznie przyjaznych technologii otrzymywania metali nieżelaznych

Huta Cynku "Miasteczko Śląskie"

Miasteczko Śląskie

Modernizacja od podstaw systemu monitoringu imisji. Wprowadzenie Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14 001

Firma Chemiczna DWORY S.A.

Oświęcim

Wymiana parku autobusowego-wprowadzenie taboru autobusowego zasilanego gazem ziemnym. Budowa stacji dystrybucji gazu ziemnego. Budowa kotłowni na gaz ziemny

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.

Przemyśł

Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Glince Duchownej przy wykorzystaniu mieszanki popiołowo-żużlowej. Modernizacja drogi powiatowej Zielątkowo-Wargowo wykonana w technologii wykorzystującej mieszankę popiołowo-żużlową

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "EKO-ZEC" Sp. z o.o.

Poznań

Sposób i układ rozdziału odpadowych emulsji olejowych

Przedsiębiorstwo "COMAL" Sp. z o.o.

Gdańsk

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków dla Kalisza i miejscowości okolicznych

Spółka Wodno-Ściekowa "PROSNA" w Kaliszu

Kalisz

Kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane, Tatrzańskiego Parku Narodowego i okolic

SEWiK Sp. z o.o.

Zakopane

Unieszkodliwianie odpadów medycznych

Zakład Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych

Katowice

Budowa składowiska odpadów nieprodukcyjnych oraz rekultywacja starego składowiska tych odpadów jako kluczowe elementy optymalizacji systemu gospodarki odpadami nieprodukcyjnymi w Zespole Elektrowni Dolna Odra S.A.

Zespół Elektrociepłowni Dolna Odra S.A.

Nowe Czarnowo

Zintegrowany system gospodarki odpadami w aspekcie eliminacji dzikich wysypisk na przykładzie wybranych gmin województwa podlaskiego

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "MPO" Sp. z o.o. w Białymstoku

Białystok

Międzygminne wysypisko odpadów stałych dla Gminy Stoczek i Sadowne w miejscowości Gajówka Zachodnia

Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku

Stoczek

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa"

Pabianice

Kompleksowy system gospodarki odpadami w mieście Radomiu i powiatach ościennych

PPUH RADKOM Sp. z o.o.

Radom

Zmniejszenie uciążliwości Elektrowni Turów dla środowiska naturalnego poprzez realizację programu odnowy ekologicznej

Elektrownia Turów SA

Bogatynia

Kompleksowe oddziaływanie przedsiębiorstwa na rzecz ochrony środowiska

Rafineria Jasło SA

Jasło

Recykling przemysłowych i komunalnych odpadów opakowaniowych przy zastosowaniu nowoczesnej linii do mycia i segregacji materiałów opakowaniowych tj. butelek PET oraz pojemników po chemii gospodarczej

Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna "WIBO" spółka cywilna T. Plak, J. Zając, P. Wasserman, W. Wasserman

Chorzelów

Recykling zużytych opon

ABC Recykling SA

Krosno Odrzańskie

Kompleksowe ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery

Elektrownia "Kozienice" SA

Świerże Górne

Wdrożenie nowoczesnej technologii rekultywacji i zagospodarowania stożkowego zwałowiska odpadów powęglowych KWK "Marcel" w Radlinie

"Barosz Gwimet" Sp. z o.o.

Marklowice

"IZOLING" - Nowoczesna technologia w gminie

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "IZOLING" Piotr Mężyk i Donata Mężyk

Tarnowskie Góry

Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych z przeterminowanymi środkami ochrony roślin zlokalizowanych w Nieznanowicach gm. Włoszczowa i Młodzawach Dużych gm.Pińczów, wraz z rekultywacją środowiska gruntowo-wodnego w rejonie mogilników

Hydrogeotechnika Sp. z o.o.

Kielce

Budowa źródła skojarzonego o mocy elektrycznej 14,6 MWe i cieplnej 24 MWt zasilanego paliwem gazowym

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Siedlcach Sp. z o.o.

Siedlce

Barlinek S.A. - ekologia i rozwój

Barlinek S.A.

Barlinek

Rozbudowa podczyszczalni zakładowej ścieków przemysłowych

Płockie Zakłady Drobiarskie "SADROB" S.A.

Płock

Stacja zatłaczania odpadów ciekłych do wyeksploatowanego złoża węglowodorów poprzez odwiert Krasne - 8

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu w Sanoku

Sanok

Systemowe podejście do zarządzania i gospodarowania odpadami w firmie wywozowej

Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne "ASTWA" Sp. z o.o.

Białystok

Przedsięwzięcia kompleksowe zrealizowane w latach 1997-2001 przez Philips Lighting -Farel Mazury Sp. z o.o. w Kętrzynie dla poprawy stanu środowiska

Philips Lighting - Farel Mazury sp. z o.o.

Kętrzyn

System ochrony środowiska naturalnego w firmie TEK-PAK

"TEK-PAK" Sp. z o.o.

Czosnów

Zakładowa biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych "Minidepural", ogrzewanie zakładu promiennikami "INFRA"

Press-Glass Sp. z o.o.

Poczesna

Prowadzenie gospodarstwa proekologicznego wg norm europejskich

Ewa i Roman Topij

Kurkocin 27

Stanowisko alternatywnego załadunku autocystern w bazach paliw

J&S S.A Oddział w Szczecinie Dolnośląskie Biuro Handlowe

Brzeg-Skarbimierz Osiedle

Brak załącznika 1 - wniosek bez tytułu

"AGRECOL" Sp. z o.o.

Wieruszów

Likwidacja niskiej emisji i optymalizacja systemu ciepłowniczego Wrocławia

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wrocław SA

Wrocław

 

KATEGORIA WYRÓB

Tytuł

Zgłaszający

Miejscowość

Wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu z energią cieplną

Południowy Koncern Energetyczny Spółka Akcyjna Elektrociepłownia "Katowice"

Katowice

Szereg mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków "SUPERBOS", działających na zasadzie osadu strefowego, o wielkościach od 100-1500 m3/d, udokumentowanych wybranymi wdrożeniami: Olsztyn SBOS-200, Ujazd i Mykanów -500, Kłomnice -1000 i Dźbów -1400

Zakład Ochrony Środowiska "SUPERBOS" Sp. z o.o.

Jelenia Góra

Wytwarzanie ekologicznego paliwa energetycznego z wykorzystaniem zużytych sorbentów z surowców ilastych

KLINKMAR Sp. z o.o.

Kraków

Typoszereg kotłowni na słomę o mocy 1,0; 2,0 i 3,5 MW

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o. w Lubaniu - w imieniu grupy producentów AgroEnergetyka

Lubań

Ziemia pod trawę i rośliny ozdobne produkowana na bazie osadu ściekowego

Miejska Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.

Toruń

Materiały Wybuchowe Emulsyjne - Emulgity

BLASTEXPOL Sp. z o.o.

Chocianowiec

Uniwersalny rozdrabniacz odpadów

HYDROMEGA Sp. z o.o.

Gdynia

Napełniane wodą przenośne zapory przeciwpowodziowe

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "POLCOMPLEX" Sp. z o.o.

Poznań

System atestacji paliw stałych i urządzeń grzewczych małej mocy

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Zabrze

Eksploatacyjny system do bieżącego wyznaczania strat energii i kosztów rozruchowych bloków energetycznych elektrowni i elektrociepłowni

Elektrownia Opole S.A.

Brzezie k/Opola

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła

Firma Bartosz Sp. J Bujwicki, Sobiech, Cybulko

Białystok

Usługi doradcze i organizacyjne w procesach inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz w bieżącej eksploatacji obiektów przemysłowych w zakresie ochrony środowiska naturalnego

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.

Gliwice

Usługi szkoleniowo-konsultacyjne w zakresie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego według normy ISO 14 001

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.

Gliwice

Modernizacja domowej instalacji wodociągowej w celu znacznego oszczędzania wody pitnej

Józef Majewski

Dęblin

Deska Podłogowa "Barkiet" - natura u Twych stóp

Barlinek S.A.

Barlinek

Śmieciarka nowej generacji z urządzeniem do zagęszczania odpadów

EKOMECH-TRANS Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

Wałcz

Wyroby z wełny mineralnej Rockwool do izolacji cieplnej w budownictwie

Rockwool Polska Sp z o.o.

Cigacice

 

KATEGORIA GMINA / ZWIĄZEK GMIN

Tytuł

Jednostka zgłaszająca

Miejscowość

Brak załącznika 1 - wniosek bez tytułu

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

Nowiny

Ochrona środowiska Gminy Jarosław- Gospodarka wodno-ściekowa i gospodarka odpadami w latach 1998-2002

Zarząd Gminy Jarosław

Jarosław

Zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Wola Mysłowska

Urząd Gminy Wola Mysłowska

Wola Mysłowska

Kanalizacja sanitarna wsi Serby - zadanie I etap I i II

Zarząd Gminy Głogów

Głogów

Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Krzyżanówku; Realizacja selektywnej zbiórki odpadów; Edukacja ekologiczna (tematycznie związana z gospodarką odpadami)

Związek Gmin Regionu Kutnowskiego

Kutno

Kompleksowa kanalizacja sanitarna Gminy Zarzecze i inne przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Zarzecze służące ochronie środowiska.

Zarząd Gminy Zarzecze

Zarzecze

Działalność Gminy na rzecz ochrony środowiska.

Urząd Miasta w Piechowicach

Piechowice

Przeróbka i zagospodarowanie osadów z oczyszczalni ścieków w Szczecinku.

Gmina Miejska Szczecinek

Szczecinek

Działania proekologiczno-techniczne zastosowane w gospodarce wodno-ściekowej na przykładzie wsi Kociałkowa Górka w Gminie Pobiedziska

Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska

Pobiedziska

Kompleksowe przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska w Gminie Błędów.

Urząd Gminy Błędów

Błędów

Ekologiczna droga rozwoju Gminy Prudnik i pogranicza polsko-czeskiego, wczoraj, dziś i jutro.

Urząd Miejski w Prudniku

Prudnik

Realizacja kompleksowego programu inwestycji ekologicznych na terenie Gminy Jeziora Wielkie.

Zarząd Gminy Jeziora Wielkie

Jeziora Wielkie

Oczyszczalnia ścieków.

Urząd Gminy w Tułowicach

Tułowice

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami w Gminie Krościenko nad Dunajcem

Zarząd Gminy Krościenko nad Dunajcem

Krościenko n. Dunajcem

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z uporządkowaniem gospodarki odpadami w Gminie Sanok

Zarząd Gminy Sanok

Sanok

Działania Gminy Świlcza na rzecz kompleksowego programu ochrony środowiska

Zarząd Gminy Świlcza

Świlcza

Inwestycje proekologiczne realizowane w Gminie Tarnów w ramach programu ochrony zlewni Dunajec

Gmina Tarnów

Tarnów

Inwestycje Gminy Ostrów w trosce o przyszłość środowiska

Zarząd Gminy Ostrów

Ostrów Wielkopolski

Przedsięwzięcia proekologiczne przeprowadzone przez Miasto i Gminę Karlino

Zarząd Miasta i Gminy w Karlinie

Karlino

Kompleksowe przedsięwzięcia zrealizowane przez Gminę, które służą ochronie środowiska

Urząd Miejski

Wągrowiec

Selektywna zbiórka odpadów w Mieście Słupca. Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Słupcy, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta. Likwidacja małych kotłowni miejskich i przydomowych.

Urząd Miasta

Słupca

Kompleksowe porządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Warta Bolesławiecka

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Warta Bolesławiecka

Likwidacja elementów azbestowych w budownictwie na terenie Gminy Warszawa-Bielany

Urząd Gminy Warszawa-Bielany

Warszawa

Kompleksowe przedsięwzięcia służące ochronie środowiska zrealizowane przez Miasto Siedlce

Miasto Siedlce

Siedlce

Wprowadzenie indywidualnego systemu gromadzenia odpadów oraz segregacji

Zarząd Gminy Zagnańsk

Zagnańsk

Oczyszczalnia ścieków Rybnik-Orzepowice

Urząd Miasta Rybnika

Rybnik

Składowisko odpadów komunalnych we wsi Boguszewo Gmina Gruta

Urząd Gminy Gruta

Mełno

Kanalizacja Gminy Rokietnica

Urząd Gminy w Rokietnicy

Rokietnica (woj. wielkopolskie)

Realizacja kompleksowego programu gospodarki odpadami komunalnymi oraz program ochrony wód rzeki Soły

Urząd Gminy Kęty

Kęty

brak załącznika 1 - bez tytułu

Urząd Gminy Nowa Słupia

Nowa Słupia

Gmina przyjazna środowisku

Zarząd Miasta i Gminy Witnica

Witnica

Ochrona powierzchni ziemi - gospodarka wodno-ściekowa

Urząd Gminy Chodzież

Chodzież

Działania proekologiczne na terenie Gminy Krzyżanowice

Urząd Gminy Krzyżanowice

Krzyżanowice

Zintegrowane ekozarządzanie w Gminie Pokój

Urząd Gminy w Pokoju

Pokój

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świnna

Urząd Gminy w Świnnej

Świnna

Gospodarka wodno-ściekowa. Gospodarka odpadami

Urząd Miasta i Gminy Skała

Skała

Kompleksowe działania Gminy Kędzierzyn -Koźle zmierzające do poprawy stanu środowiska naturalnego

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Kędzierzyn-Koźle

Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem gospodarki odpadami, w tym selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych (SGOK) na terenie powiatu nowosolskiego

Starostwo Powiatowe w Nowej Soli

Nowa Sól

Gospodarka odpadami stałymi

Gmina Komprachcice

Komprachcice

Rekultywacja i budowa międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w Przemkowie

Urząd Miasta i Gminy Przemków

Przemków

Kompleksowe rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami na terenie Gminy Prószków

Zarząd Gminy Prószków

Prószków

Kompleksowe przedsięwzięcia zrealizowane przez gminę służące ochrony środowiska naturalnego

Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże

Dobrzyniewo Kościelne

Całokształt przedsięwzięć podejmowanych przez Gminę Wolsztyn w celu poprawy stanu środowiska naturalnego gminy

Urząd Miejski w Wolsztynie

Wolsztyn

Budowa gminnej oczyszczalni ścieków. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla poszczególnych miejscowości Gminy Warlubie. Rozbudowa gminnego składowiska odpadów stałych w miejscowości Komorsk

Zarząd Gminy Warlubie

Warlubie

Budowa składowiska odpadów komunalnych w Mieście Mielenko Drawskie

Urząd Miasta i Gminy w Drawsku Pomorskim

Drawsko Pomorskie

brak formularza zgłoszenia

Urząd Gminy Bolimów

Bolimów

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Mieście Gryfice

Gmina Gryfice

Gryfice

Gospodarka ściekowa w Gminie Wiśniew

Zarząd Gminy

Wiśniew

Działania na rzecz ochrony środowiska realizowane na terenie Gminy Gizałki

Urząd Gminy Gizałki

Gizałki

Kompleksowe działania na rzecz ochrony środowiska

Urząd Gminy Dąbrowa Biskupia

Dąbrowa Biskupia

Budowa oczyszczalni ścieków dla Miasta Krosno Odrzańskie

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim

Krosno Odrzańskie

Kompleksowa poprawa stanu środowiska

Urząd Miasta Hajnówka

Hajnówka

Poprawa stanu jakości wód i powietrza na terenie Gminy Kalisz Pomorski

Zarząd Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim

Kalisz Pomorski

Międzygminne wysypisko odpadów stałych dla Gmin Stoczek i Sadowne w miejscowości Gajówka Zachodnia Gmina Stoczek

Zarząd Gminy w Stoczku

Stoczek

Działania proekologiczne Gminy Baranów

Urząd Gminy w Baranowie

Baranów

Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Baborowie

Gmina Baborów

Baborów

Gospodarka odpadami komunalnymi w Tarnowie

Urząd Miasta Tarnowa

Tarnów

Selektywna zbiórka odpadów

Urząd Miejski w Grudziądzu

Grudziądz

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenach wiejskich Gminy Nakło nad Notecią

Gmina Nakło nad Notecią

Nakło nad Notecią

Budowa sieci gazowej i likwidacja niskiej emisji poprzez zamianę kotłowni węglowej na gazowe

Zarząd Gminy Koniusza

Koniusza

Kompleksowe działania na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadowej

Urząd Gminy Komorniki

Komorniki

Działania zrealizowane przez gminę, które służą ochronie środowiska

Urząd Gminy Duszniki

Duszniki Wlkp.

Kompleksowe działania służące ochronie środowiska w Gminie Terespol

Gmina Terespol

Terespol

Ochrona środowiska w Gminie Miasta Chełmna

Zarząd Miasta Chełmna

Chełmno

Gmina Leśniowice przyjazna środowisku i turystom

Urząd Gminy Leśniowice

Leśniowice

Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego i gazyfikacja Miasta Biskupca

Urząd Miejski w Biskupcu

Biskupiec

Miejsko-Góreckie rady na odpady

Urząd Miejski Miejska Górka

Miejska Górka

Program segregacji odpadów komunalnych dla Miasta Inowrocławia

Gmina Miasto Inowrocław

Inowrocław

Przedsięwzięcia w Gminie Suchowola służące kompleksowej ochronie środowiska wokół Biebrzańskiego Parku Narodowego

Gmina Suchowola

Suchowola

Działania proekologiczne w Gminie Kaźmierz, służące poprawie jakości wód rzeki Samy oraz zbiornika retencyjnego "Radzyny"

Urząd Gminy w Kaźmierzu

Kaźmierz

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i dociążenie oczyszczalni ścieków w Jaśle

Urząd Miasta w Jaśle

Jasło

Oczyszczalnia i kanalizacja Gminy Fajsławice; "Inwestując w środowisko - inwestujemy w człowieka”

Zarząd Gminy w Fajsławicach

Fajsławice

Kompleksowa kanalizacja Gminy Rokietnica i inne przedsięwzięcia zrealizowane przez Gminę Rokietnica służące ochronie środowiska

Zarząd Gminy Rokietnica

Rokietnica (woj. podkarpackie)

Realizacja założonych w Planie Zagospodarowania Gminy Zielonki priorytetowych zadań z zakresu infrastruktury sanitarnej

Gmina Zielonki

Zielonki

Kompleksowe działanie na rzecz środowiska

Urząd Gminy w Kodniu

Kodeń

Inicjatywy i działania proekologiczne na terenie Gminy Jedlicze

Zarząd Gminy Jedlicze

Jedlicze

Inwestycje ekologiczne służące ochronie środowiska

Zarząd Miasta i Gminy Pleszew

Pleszew

Kanalizacja sanitarna we wsi Polski Konopat

Urząd Miejski w Świeciu

Świecie

Kompleksowa gospodarka odpadami

Urząd Miejski w Brodnicy

Brodnica

Brak załącznika 1 - wniosek bez tytułu

Urząd Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce

Nowe Skalmierzyce

Działania służące ochronie środowiska

Urząd Gminy Kaczory

Kaczory

Kompleksowe działania na rzecz ochrony środowiska na terenie Gminy Bierawa

Urząd Gminy w Bierawie

Bierawa

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Strykowa i terenów do niego przyległych

Zarząd Miasta i Gminy Stryków

Stryków

Całość działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska

Urząd Gminy Lelis

Lelis

Kompleksowa zbiórka , segregacja i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz rolniczych z terenu Miasta i Gminy Czarne

Urząd Miasta i Gminy Czarne

Czarne

Fundusz wodno-ściekowy jako społeczna forma kofinansowania inwestycji ekologicznej

Urząd Gminy Kłaj

Kłaj

Poprawa warunków ochrony środowiska na terenie Miasta i Gminy Reszel

Urząd Gminy w Reszlu

Reszel

Budowa oczyszczalni ścieków dla Miasta Jeziorany

Urząd Miejski w Jezioranach

Jeziorany

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łapach wraz z budową kanalizacji w celu przejęcia ścieków z terenu Gminy Łapy i gmin sąsiednich

Zarząd Miejski w Łapach

Łapy

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica

Urząd Gminy Płużnica

Płużnica

Kompleksowe działania gminy w dziedzinie ochrony środowiska

Gmina Police

Police

Inwestycje ekologiczne zmierzające do uporządkowania gospodarki odpadowej , gospodarki wodno-ściekowej oraz zmniejszenia emisji pyłów i gazów

Gmina i Miasto Strzyżów

Strzyżów

Zbiornik wodny o powierzchni 1.87 ha

Urząd Miasta Garwolin

Garwolin

Efektywny rozwój Miasta Puławy zgodnie z zasadami ochrony środowiska

Gmina i Miasto Puławy

Puławy

Kompleksowe przedsięwzięcia służące ochronie środowiska

Urząd Miejski Trzcianka

Trzcianka

Całość działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska

Zarząd Gminy Lubanie

Lubanie

Program kompleksowej gazyfikacji gminy. Modernizacja oczyszczalni ścieków i kompleksowa kanalizacja Nowych Bielic jako element koncepcji "Budowa systemu gromadzenia, przesyłu i oczyszczania ścieków soc-byt. oraz zaopatrzenia w wodę dla Związku Gmin Pom.Śr

Urząd Gminy w Biesiekierzu

Biesiekierz

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bobrowice

Zarząd Gminy Bobrowice

Bobrowice 131

System selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin tworzących Związek Gmin "RADOMKA"

Związek Gmin "RADOMKA" z siedzibą w Przytyku

Przytyk

Brak załącznika 1 - wniosek bez tytułu

Urząd Miejski Węgorzewo

Węgorzewo

Budowa oczyszczalni przydomowych, wymiana pieców węglowych na olejowo-gazowe w budynkach użyteczności publicznej

Gmina Dębowa Łąka

Dębowa Łąka

Budowa kanalizacji sanitarnej na Górze Św. Anny z odprowadzeniem ścieków do Miasta Leśnica wraz z infrastrukturą na terenie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny

Urząd Miejski Leśnicy

Leśnica

Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa Gminy Dębno

Miasto i Gmina Dębno

Dębno

Instalacja termicznej utylizacji osadu nadmiernego na oczyszczalni ścieków w Nowym Targu

Gmina i Miasto Nowy Targ

Nowy Targ

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji ściekowej. Gospodarka odpadami komunalnymi oraz ich segregacja

Zarząd Miasta i Gminy Gołańcz

Gołańcz

Miejski System Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Gmina Miasto Oświęcim

Oświęcim

Ochrona wód - gospodarka wodno-ściekowa

Zarząd Gminy Platerów

Platerów

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej we wsi Pawłowo Skockie i rurociągów przesyłowych ścieków sanitarnych z przepompowniami na trasie Pawłowo Skockie-Stawiany-Rejowiec Naftobazy i Lechlin-Roszkówno Skoki

Urząd Miasta i Gminy Skoki

Skoki

Działania proekologiczne gminy

Zarząd Miejski w Olsztynku

Olsztynek

Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woźniki

Urząd Miejski w Woźnikach

Woźniki

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych wraz ze stawami rybnymi w miejscowości Lisów

Urząd Gminy Herby

Herby

Uporządkowanie gospodarki odpadami w zakresie selektywnej zbiórki odpadów w Mieście i Gminie Skaryszew

Zarząd Miasta i Gminy w Skaryszewie

Skaryszew

Kompleksowe przedsięwzięcia zrealizowane przez gminę w zakresie gospodarki ściekowej

Zarząd Miasta i Gminy Solec Kujawski

Solec Kujawski

Likwidacja źródeł niskiej emisji poprzez modernizację systemów grzewczych w obiektach użyteczności publicznej zarządzanych przez Gminę Rudniki

Zarząd Gminy Rudniki

Rudniki

Kanalizacja sanitarna Gminy Łubniany

Gmina Łubniany

Łubniany

Zrównoważony rozwój Gminy Sulęcin

Urząd Miasta i Gminy Sulęcin

Sulęcin

Kompleksowy program zagospodarowania odpadów na terenach wiejskich

Urząd Miejski w Choszcznie

Choszczno

Działania na rzecz ochrony środowiska w Gminie Nowy Wiśnicz

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu

Nowy Wiśnicz

Modernizacja gospodarki ściekowej - budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, zmniejszenie emisji pyłów do atmosfery - budowa kotłowni gazowych

Zarząd Gminy Lipinki

Lipinki

Kanalizacja sanitarna zespołu wsi Wysoka - Pniewo - Kaława - Szumiąca przykładem kompleksowego rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Międzyrzecz

Urząd Gminy Międzyrzecz

Międzyrzecz

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Janówku oraz budowa kanalizacji podciśnieniowej dla wsi Janówek, Góra i Krubin. Budowa kanalizacji we wsi Łajski. Budowa kanałów bocznych i kanału głównego o długości 427m we wsi Wieliszew.

Urząd Gminy Wieliszew

Wieliszew

Kompleksowe przedsięwzięcia służące ochronie środowiska

Zarząd Miasta i Gminy Końskie

Końskie

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Michałowice

Gmina Michałowice

Michałowice

Sanitacja Gminy Wasilków

Zarząd Miejski w Wasilkowie

Wasilków

Program kanalizacji sanitarnej terenu Gminy Postomino. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Postomino

Urząd Gminy w Postominie

Postomino

Kompleksowe przedsięwzięcia zrealizowane przez gminę w zakresie ochrony środowiska

Gmina Gogolin

Gogolin

Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Żyrowa pod kątem ochrony Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny" i zbiornika wód gruntowych - GZWP 333

Urząd Miejski w Zdzieszowicach

Zdzieszowice

Program zagospodarowania odpadów na terenie Gminy Tuchola

Urząd Miejski w Tucholi

Tuchola

Kompleksowy Regionalny Program Gospodarki Odpadami

Celowy Związek Gmin CZG-12

Sulęcin

Kompleksowy zespół działań na rzecz poprawy środowiska ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości powietrza

Urząd Miasta Poznania

Poznań

Kompleksowy Program Porządkowania Gospodarki Wodno-Ściekowej w Zlewni Rzeki Łupawy

Urząd Gminy Damnica

Damnica

Działania Gminy Lębork w celu ochrony rzeki Łeby i wód Bałtyku

Urząd Miejski w Lęborku

Lębork


  Webmaster Strona główna IETU 

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód

Ostatnia modyfikacja: 03-07-2002 r.