KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII

LISTA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO 7. EDYCJI
KONKURSU MINISTRA ŚRODOWISKA
“LIDER POLSKIEJ EKOLOGII”

 Kategoria gmina/związek gmin

L.p.

Tytuł przedsięwzięcia

Jednostka zgłaszająca

Miejscowość

 1.

Oczyszczalnia ścieków oraz składowisko odpadów komunalnych

Gmina Klimontów

Klimontów

 2.

Czyste środowisko ziemia woda powietrze dla nas i przyszłych pokoleń

Gmina Sułkowice

Sułkowice

 3.

Kompleksowa ekologizacja Gminy Dębowa Łąka

Gmina Dębowa Łąka

Dębowa Łąka

 4.

Oczyszczalnia ścieków

Gmina Tułowice

Tułowice

 5.

Ochrona powierzchni ziemi w rejonie "Doliny rzeki Wełny i Rynny Gołaniecko-Wągrowieckiej" w aspekcie gospodarki odpadami

Gmina Wągrowiec

Wągrowiec

 6.

Kompleksowe działania proekologiczne na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Krynki

Gmina Krynki

Krynki

 7.

Gmina przyjazna mieszkańcom i środowisku

Gmina Urzędów

Urzędów

 8.

Wysypisko Śmieci w Goździnie

Gmina Rakoniewice

Rakoniewice

 9.

Budowa oczyszczalni i kanalizacji - ochrona jeziora Gopło i jeziora Ostrowskiego

Gmina Jeziora Wielkie

Jeziora Wielkie

 10.

Kompleksowe działania służące ochronie środowiska w Gminie Kobylnica

Gmina Kobylnica

Kobylnica

 11.

Wdrożenie "Kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w dzielnicach peryferyjnych Miasta Tychy z budynków jednorodzinnych z indywidualnymi kotłowniami węglowymi"

Gmina Tychy

Tychy

 12.

“Czysta Gmina” - Segregacja i selektywna zbiórka odpadów, likwidacja na terenie gminy tzw. “dzikich wysypisk śmieci”

Gmina Grodzisko Dolne

Grodzisko Dolne

 13.

Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków typu "Hydorocentrum" wraz z kanalizacją ściekową w Mieście i Gminie Chojna

Gmina Chojna

Chojna

 14.

Mjejska oczyszczalnia ścieków w Kiełczewie

Gmina Kościan

Kościan

 15.

Likwidacja niskiej emisji poprzez budowę kotłowni i prace modernizacyjne w bloku Nr 6, 4 i 11 na Osiedlu Ziętek w Krupskim Młynie

Gmina Krupski Młyn

Krupski Młyn

 16.

Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju zgodnie z zaleceniami Agendy 21 na terenie Gminy Osina w latach 1992-2002

Gmina Osina

Osina

 17.

Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę zbiornika retencyjnego, rozbudowę systemów kanalizacyjnych i wodociągowych w Gminie Kleszczele oraz ochrona ziemi

Gmina Kleszczele

Kleszczele

 18.

Działanie gminy w zakresie ekologii ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno - ściekowej

Gmina Kowal

Kowal

 19.

Systemowe rozwiązania w zakresie zarządzania i gospodarki odpadami komunalnymi w Mieście Żywiec w woj. śląskim, jako realizacja programu zrównoważonego rozwoju miasta

Gmina Żywiec

Żywiec

 20.

Rejonowa sortownia i składowisko odpadów komunalnych w Suchej Beskidzkiej

Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba

Sucha Beskidzka

 21.

Budowa kanalizacji sanitarnej - walka z degradacją środowiska naturalnego wywołaną przez gospodarstwa domowe

Gmina Miejsce Piastowe

Miejsce Piastowe

 22.

Przedsięwzięcia i działania ekologiczne na terenie Miasta Koszalina

Gmina Koszalin

Koszalin

 23.

Kompleksowe działania gminy na rzecz ochrony środowiska

Gmina Legnica

Legnica

 24.

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Kazimierz Dolny

Gmina Kazimierz Dolny

Kazimierz Dolny

 25.

Przedsięwzięcia realizowane przez gminę miejską na rzecz ochrony środowiska

Gmina Słupsk

Słupsk

 26.

Kompleksowe działania na rzecz uregulowania gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy

Gmina Złotniki Kujawskie

Złotniki Kujawskie

 27.

Gospodarka odpadami oraz inne działania na rzecz ochrony środowiska na terenie Gminy Józefów

Gmina Józefów

Józefów

 28.

Urządzenia oczyszczające wody opadowe i roztopowe

Gmina Szczecinek

Szczecinek

 29.

Kompleksowe przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwypukleniem rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz nowatorskich działań proekologicznych w Gminie Terespol

Gmina Terespol

Terespol

 30.

Ochrona wód powierzchniowych i gruntowych przez rozbudowę i modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków w Złocieńcu

Gmina Złocieniec

Złocieniec

 31.

System gospodarki odpadami w rejonie lubańskim oraz perspektywy jego rozwoju na bazie Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich

Gmina Lubań

Lubań

 32.

Gminne wysypisko odpadów komunalnych w mieście Oleśnica

Gmina Wodynie

Wodynie

 33.

Modernizacja i rozbudowa ujęcia wody oraz adaptacja istniejących obiektów na stację uzdatniania wody

Gmina Aleksandrów Kujawski

Aleksandrów Kujawski

 34.

Kompleksowy program gospodarki odpadami na terenie Miasta Krasnystaw

Gmina Krasnystaw

Krasnystaw

 35.

Likwidacja składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin w miejscowości Wewelno Gmina Komprachcice

Gmina Komprachcice

Komprachcice

 36.

Kompleksowe działania na rzecz ochrony środowiska

Gmina Bogatynia

Bogatynia

 37.

Ekologiczne zagospodarowanie składowiska odpadów w Ścięgnach-Kostrzycy - rekultywacja starej hałdy i budowa zakładu utylizacji odpadów

Związek Gmin Karkonoskich

Mysłakowice

 38.

Działania zmierzające do poprawy stanu środowiska w Krośnie - mieście na prawach powiatu

Gmina Krosno

Krosno

 39.

Kompleksowa gospodarka odpadami komunalnymi prowadzona w powiecie dębickim przez Gminę Dębica; selektywna zbiórka, sortowanie i kompostowanie

Gmina Dębica

Dębica

 40.

Działania inwestycyjne i edukacyjne zmierzające do poprawy sytuacji czystości środowiska naturalnego Gminy Lubawka

Gmina Lubawka

Lubawka

 41.

Ekologiczny i historyczny Głogówek dla wszystkich

Gmina Głogówek

Głogówek

 42.

Działania na rzecz ochrony środowiska w Gminie Strawczyn

Gmina Strawczyn

Strawczyn

 43.

Kompleksowe działania Gminy Korycin w dziedzinie ochrony środowiska w latach 1992-2003

Gmina Korycin

Korycin

 44.

Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Głogowie Małopolskim istotnym elementem ochrony wód w Gminie Głogów Małopolski

Gmina Głogów Małopolski

Głogów Małopolski

 45.

Skojarzony system odprowadzania ścieków komunalnych do biologicznej oczyszczalni ścieków w Kotlarni, Gmina Bierawa

Gmina Bierawa

Bierawa

 46.

Budowa kanalizacji sanitarnej

Gmina Chrząstowice

Chrząstowice

 47.

Oczyszczalnia ścieków w Piotrowicach

Gmina Chmielnik

Chmielnik

 48.

Kompleksowe działania w celu ochrony środowiska Gminy Wasilków ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód

Gmina Wasilków

Wasilków

 49.

Działania gminy na rzecz ochrony środowiska - gospodarka odpadami (selektywna zbiórka odpadów)

Gmina Turośń Kościelna

Turośń Kościelna

 50.

Kompleksowa poprawa stanu środowiska

Gmina Hajnówka

Hajnówka

 51.

Kompleksowy zespół działań na rzecz poprawy środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami stałymi na terenie Gminy Zator

Gmina Zator

Zator

 52.

"Składowisko odpadów komunalnych" - Niepołomice ul. Wodna 1; Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Gmina Niepołomice

Niepołomice

 53.

8 ogrodów ekologicznych wykonanych na terenie gmin tworzących Związek Gmin "Radomka"

Związek Gmin "Radomka"

Przytyk

 54.

Gospodarka odpadami na obszarze czterech gmin powiatu tarnobrzeskiego z uwzględnieniem selektywnej zbiórki - "Czysty powiat"

Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg

 55.

Składowisko odpadów komunalnych jako podstawowy element programu gospodarki odpadami w Gminie Drawsko Pomorskie

Gmina Drawsko Pomorskie

Drawsko Pomorskie

 56.

Segregacyjna zbiórka odpadów komunalnych

Gmina Gorzyce

Gorzyce

 57.

Kompleksowy regionalny program gospodarki odpadami

Celowy Związek Gmin CZG-12

Długoszyn

 58.

Kompleksowe rozwiązanie problemów ochrony środowiska dorzecza rzeki Cybiny na obszarze wsi Glinka Duchowna – Iwno

Gmina Kostrzyn

Kostrzyn

 59.

Modernizacja kotłowni miejskiej w Nowym Tomyślu - przejście na paliwo gazowo-olejowe

Gmina Nowy Tomyśl

Nowy Tomyśl

 60.

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica

Gmina Płużnica

Płużnica

 61.

Gospodarka wodno-ściekowa oraz gospodarka odpadami na terenie Gminy Pawłowiczki

Gmina Pawłowiczki

Pawłowiczki

 62.

Kompleksowe działania Gminy Morawica w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Gmina Morawica

Morawica

 63.

Całokształt działań Gminy Łańcut na rzecz ochrony środowiska

Gmina Łańcut

Łańcut

 64.

Bieskierski Program Działań, zmierzający do kompleksowej ochrony i poprawy środowiska naturalnego

Gmina Biesiekierz

Biesiekierz

 65.

Kompleksowe działania gminy w dziedzinie ochrony środowiska

Gmina Jeziorany

Jeziorany

 66.

Wprowadzenie indywidualnego systemu gromadzenia odpadów oraz segregacji

Gmina Zagnańsk

Zagnańsk

 67.

Gminny Program Ochrony Wód Rzeki Raby - analiza gospodarki wodno-ściekowej ze szczególnym uwzględnieniem oczyszczania ścieków domowych

Gmina Bochnia

Bochnia

 68.

Zadania proekologiczne w Gminie Karlino

Gmina Karlino

Karlino

 69.

Miejsko-gminna oczyszczalnia ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Wsi k/Grudziądza

GminaGrudziądz

Grudziądz

 70.

Kompleksowe działania służące ochronie środowiska realizowane przez Gminę Świnna

Gmina Świnna

Świnna

 71.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobrcz

Gmina Dobrcz

Dobrcz

 72.

Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka odpadami, działania edukacyjne, akcje promocyjne

Gmina Duszniki

Duszniki

 73.

Nowoczesne przedsięwzięcia służące ochronie środowiska

Gmina Kłodzko

Kłodzko

 74.

Działania Gminy Strzyżewice na rzecz zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami

Gmina Strzyżewice

Strzyżewice

 75.

Rozbudowa kanalizacji w Gminie Dąbrowa Biskupia - kanalizacja sanitarna: Sobiesiernie, Pieranie, Bąkowo, Przybysław, Wola Stanomińska-Stanomin

Gmina Dąbrowa Biskupia

Dąbrowa Biskupia

 76.

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Łazy, gm. Lesznowola, powiat Piaseczno wraz z infrastrukturą oraz przyłączami mediów

Gmina Lesznowola

Lesznowola

 77.

Proekologiczne przedsięwzięcia Gminy Sośno jako podstawa racjonalnej polityki ochrony środowiska

Gmina Sośno

Sośno

 78.

Gospodarka wodno-ściekowa

Gmina Wielka Nieszawka

Wielka Nieszawka

 79.

Kompleksowe działania gminy na rzecz minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko w zakresie: ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony powierzchni ziemi i wód

Gmina Pełczyce

Pełczyce

 80.

Modernizacja systemu ciepłowniczego z zastosowaniem biomasy w Mieście Łapy i pomp ciepła w otulinie NPN

Gmina Łapy

Łapy

 81.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Babimost

Gmina Babimost

Babimost

 82.

Całość działań na rzecz ochrony środowiska

Gmina Lelis

Lelis

Kategoria przedsiębiorstwo

Lp.

Tytuł przedsięwzięcia

Jednostka zgłaszająca

Miejscowość

 1.

Działania DSS Recykling dla zmniejszenia zużycia surowców naturalnych stosowanych w produkcji szkła

DSS RECYKLING Sp. z o.o.

Chróścina Opolska

 2.

Działania Przedsiębiorstwa LOT Catering w trosce o środowisko

LOT Catering Sp.z o.o., Zakład w Krakowie

Balice

 3.

Kompleksowe przedsięwzięcia Spółki Energetycznej "Jastrzębie" S.A. w zakresie ochrony środowiska naturalnego

Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A.

Jastrzębie Zdrój

 4.

Stacja Paliw Płynnych i Myjnia Samochodowa w Koszalinie

Stacja Paliw Płynnych

Śmigiel

 5.

Produkcja kompostu i darni trawnikowej przykładem kompleksowego zagospodarowania osadów ściekowych na oczyszczalni w Międzyrzeczu

Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Międzyrzecz

 6.

Kemipol: Produkcja i aplikacja koagulantów do oczyszczania wody i ścieków

Kemipol Sp. z o.o.

Police

 7.

Modernizacja gospodarki cieplnej z montażem aparatu III działu wyparki cienkowarstwowej o powierzchni grzejnej 1800 m2

Cukrownia "Częstocice" S.A.

Ostrowiec Świętokrzyski

 8.

Budowa Elektrociepłowni Gazowej w celu likwidacji węglowej Ciepłowni La Monte'a w Siedlcach

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach

Siedlce

 9.

Pielęgnacja drzew pomnikowych i historycznych założeń parkowo-ogrodowych zgodna z prawami przyrody

"Park Leśny" Zakład Usługowy

Gliwice

 10.

Skolektorowanie i oczyszczanie gazów z węzła rozkładu surowców tytanonośnych w wytwórni bieli tytanowej

Zakłady Chemiczne "POLICE" S.A.

Police

 11.

Można i tak - składowisko przyjazne środowisku

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe " KOMART" Sp. z o.o.

Knurów

 12.

Działalność proekologiczna firmy z pełną świadomością naszego wpływu na środowisko z uwzględnieniem lokalizacji zakładu w strefie "A" uzdrowiska Cieplice

PMPOLAND S.A.

Jelenia Góra

 13.

Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości powietrza

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o.

Pszczyna

 14.

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków komunalnych w Gryficach

Zakład Gospodarki Komunalnej

Gryfice

 15.

Program gospodarki odpadami w rejonie Słupska

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Słupsk

 16.

Program ograniczenia uciążliwości zapachowych oczyszczalni ścieków Hajdów

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z o.o.

Lublin

 17.

Kompleksowy system gospodarki odpadami dla Radomia i regionu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Hndlowe "RAdkOM" Sp. z o.o.

Radom

 18.

Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków

Fabryka Papieru S.A.

Piechowice

 19.

Kompleksowe działania prowadzone przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w zakresie ekologicznego pozyskiwania i zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Konin

 20.

Całokształt działań ekologicznych prowadzonych przez Petrochemia-Blachownia S.A.

Petrochemia - Blachownia S.A.

Kędzierzyn - Koźle

 21.

Segregatornia odpadów komunalnych z kompostownią frakcji organicznej oraz składowiskiem odpadów balastowych

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka Sp. z o.o.

Sikórz

 22.

Systemy oczyszczania ścieków

BEWA – Systemy Oczyszczania Ścieków, Piotr Białkowski

Szprotawa

 23.

Systemy ekoskupów jako alternatywa dla rozwoju świadomości ekologicznej

Przdsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "MPO" Spółka z o.o.

Białystok

 24.

Modernizacja chodzieskiego systemu cieplnego przykładem działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej

Chodzież

 25.

Stacja zatłaczania odpadów płynnych do wyeksploatowanego złoża węglowodorów, poprzez odwiert Krasne-8

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. W Warszawie Oddział Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu

Sanok

 26.

Ograniczenie hałasu w PSI SPS w Siedlcach

PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn

Siedlce

 27.

Program ograniczania emisji SO2 i pyłu do powietrza z Elektrociepłowni Lublin-Wrotków na lata 1996-2000

Elektrociepłownia Lublin-Wrotków sp. z o.o.

Lublin

 28.

Działania i inwestycje związane z "Programem Zagospodarowania odpadów komunalnych z zagospodarowaniem osadów ściekowych, w oparciu o rozbudowę i modernizację regionalnego wysypiska odpadów komunalnych w Sianowie"

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Koszalin

 29.

Kompleksowa, proekologiczna modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Starachowice

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Starachowice

 30.

System EKO AB - odbiór i segregacja odpadów komunalnych

EKO AB Andrzej Bartoszkiewicz

Nowa Sól

 31.

Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Darłowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Darłowo

 32.

Działania proekologiczne zrealizowane w spółce w latach 1991-2002

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.

Piła

Kategoria wyrób

Lp.

Tytuł przedsięwzięcia

Jednostka zgłaszająca

Miejscowość

 1.

Skutery elektryczne – produkcja

Zakład Mechaniczny "ATeS"

Dąbrowa Górnicza

 2.

Linia technologiczna do przerabiania butelek PET na recyklat

Z.U.M. "METAL-CHEM"

Starachowice

 3.

Produkcja wyrobu pod nazwą " Granulat cementowy ” Mo-BRUK"

Firma Mo-BRUK

Korzenna

 4.

Kanał Ulgi - zabezpieczenie przeciwpowodziowe Miasta Opole

"Hydroprojekt Warszawa" Spółka z o.o.

Warszawa

 5.

Wykorzystanie odpadów procesowych PKE S.A. Elektrowni Siersza do uruchomienia produkcji nowej generacji materiałów możliwych do wykorzystania w różnych gałęziach przemysłu

Południowy Koncern Energetyczny S.A. w Katowicach - Elektrownia Siersza

Trzebinia

 6.

Specjalistyczna instalacja do katalitycznego przerobu odpadowych tworzyw sztucznych

Przedsiębiorstwo EKOSYSTEM sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo SPERANDA-1 sp. z o.o.

Wola Krzysztoporska

 7.

Technologie efektywnego ocieplania budynków i instalacji istotnie zmniejszające zużycie energii cieplnej w sektorze komunalno-bytowym i przemyśle

Rockwool Polska Sp. Z o.o.

Cigacice

 8.

Urządzenie do biologicznej neutralizacji odorów BIOWENT

EKOFINN-POL Sp. Z o.o.

Banino

 9.

Redukcja emisji zanieczyszczeń poprzez modernizacje systemów ciepłowniczych w miastach Opolszczyzny

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

Opole

 10.

Stacja segregacji i program selektywnej zbiórki odpadów na terenie Miasta Bydgoszczy i przyległych gmin województwa kujawsko – pomorskiego

LOBBE Bydgoszcz Sp. z o.o.

Bydgoszcz

 11.

Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków

Frantschach Świecie S.A.

Świecie

 12.

Modernizacja wydziału obróbki drewna

Frantschach Świecie S.A.

Świecie

 13.

Ekologiczny wodny kocioł na słomę

GRASO - Zenon Sobiecki

Starogard Gdański

 14.

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przedsiębiorstwa połączone z odzyskiem energii z odpadów poprodukcyjnych

Fabryka "Sklejka-Pisz" S.A.

Pisz

 15.

Sposób przerobu odpadów stałych P 355933

Tadeusz Garlicki

Tarnów

 


  Webmaster Strona główna IETU 

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód

Ostatnia modyfikacja: 06-06-2003 r.