KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII

LISTA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO 8. EDYCJI
KONKURSU MINISTRA ŚRODOWISKA
“LIDER POLSKIEJ EKOLOGII”

Kategoria gmina/związek gmin

L.p.

Tytuł przedsięwzięcia

Jednostka zgłaszająca

1.

Proekologiczne działania w Gminie Chrząstowice

Gmina Chrząstowice

2.

Wymiana szkolnych kotłowni węglowych na ogrzewanie olejowe i pompy ciepła

Gmina Cedry Wielkie

3.

Park Miejski w Głogowie na Osiedlu Kopernik

Gmina Głogów

4.

Całość działań gminy w zakresie ochrony środowiska

Gmina Śliwice

5.

Działania na rzecz ochrony środowiska na terenie Miasta i Gminy Krzepice

Gmina Krzepice

6.

Gospodarka wodno ściekowa, gospodarka odpadami, działania edukacyjne i akcje proekologiczne

Gmina Duszniki

7.

Kompleksowe działania gminy w dziedzinie ochrony środowiska

Gmina Jeziorany

8.

Przedsięwzięcia służące ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi

Gmina Lelis

9.

Modernizacja międzygminnego składowiska odpadów komunalnych w Ożarowie II

Gmina Opole Lubelskie

10.

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową systemów kanalizacyjnych

Gmina Krosno Odrzańskie

11.

Działania służące ochronie środowiska zrealizowane na terenie Gminy Sucha Beskidzka

Gmina Sucha Beskidzka

12.

Wprowadzenie nowego systemu zbiórki i wywozu odpadów komunalnych na terenie Miasta Starachowice.

Realizacja inwestycji wynikających z "Koncepcji modernizacji systemu ciepłowniczego" Miasta Starachowice.

Gmina Starachowice

13.

Kompleksowe działania służące ochronie środowiska w Mieście i Gminie Kozienice

Gmina Kozienice

14.

Kompleksowe działania Gminy Blizanów w dziedzinie ochrony środowiska

Gmina Blizanów

15.

Ochrona środowiska naturalnego na przykładzie inwestycji ekologicznych w Gminie Łubowo

Gmina Łubowo

16.

Kompleksowe działania proekologiczne Gminy Zaniemyśl ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków

Gmina Zaniemyśl

17.

Gmina Jaraczewo na drodze do ekorozwoju

Gmina Jaraczewo

18.

Gmina Witnica - liderem polskiej ekologii

Gmina Witnica

19.

Kompleksowe rozwiązania z zakresu ochrony środowiska służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego

Gmina Kłodzko

20.

Przedsięwzięcia służące ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi

Gmina Stoczek

21.

Kompleksowe działania Miasta i Gminy Drobin na rzecz ochrony środowiska

Gmina Drobin

22.

Program modernizacji kotłowni z wykorzystaniem brykietu ze słomy w 10 obiektach użyteczności publicznej

Gmina Pruszcz

23.

Realizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi w Gminie Cekcyn

Gmina Cekcyn

24.

Kompleksowe działania Miasta Międzyrzec Podlaski na rzecz ochrony środowiska

Gmina Międzyrzec Podlaski

25.

Gospodarka odpadami komunalnymi w zgodzie ze środowiskiem i jego potrzebami

Gmina Drawsko Pomorskie

26.

Działania proekologiczne w Gminie Sośno

Gmina Sośno

27.

Budowa kompostowni odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem balastu kompostowego

Gmina Grodzisk Mazowiecki

28.

Kompleksowe działania proekologiczne na rzecz zrównoważonego rozwoju Miasta Puławy

Gmina Puławy

29.

Uporządkowanie gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Gmina Lwówek Śląski

30.

Gospodarka wodno-ściekowa. Gospodarka odpadami

Gmina Stare Miasto

31.

Działania gminy Bydgoszcz służące polepszeniu stanu środowiska naturalnego

Gmina Bydgoszcz

32.

Poprawa bezpieczeństwa wgłębnych ujęć wody pitnej i adaptacja stref ochronnych na cele rekreacyjne

Gmina Gdańsk

33.

Całość działań prowadzonych przez Gminę Kołobrzeg na rzecz ochrony środowiska

Gmina Kołobrzeg

34.

Ochrona ryb wędrownych poprzez monitoring rzeki Wieprzy w Darłowie

Gmina Darłowo

35.

Ochrona ekosystemu Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Wełny i Rynny Gołaniecko -Wągrowieckiej

Gmina Wągrowiec

36.

Kompleksowe działania Gminy na rzecz ochrony środowiska

Gmina Nowa Dęba

37.

Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej

Gmina Bodzanów

38.

Gospodarka odpadami na terenie Międzygminnego Związku Komunalnego w Międzyrzecu Podlaskim

Międzygminny Związek Komunalny w Międzyrzecu Podlaskim

39.

Całokształt działań ekologicznych w gminie na rzecz środowiska

Gmina Polanica Zdrój

40.

Ochrona wód zlewni Dunajec, gospodarka odpadami i ochrona powietrza

Gmina Wierzchosławice

41.

Systemowe zarządzanie środowiskiem w Gminie Racibórz

Gmina Racibórz

42.

Kompleksowe działania na rzecz ochrony środowiska na terenie działalności Gminy Chełmiec

Gmina Chełmiec

43.

Kompleksowe działania Gminy Sosnowiec w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego

Gmina Sosnowiec

44.

Kompleksowe działania Gminy Morawica na rzecz ochrony środowiska

Gmina Morawica

45.

Kompleksowe działania dotyczące ochrony środowiska na terenie Miasta Krasnystaw

Gmina Krasnystaw

46.

System usuwania stałych odpadów komunalnych w Gminie Limanowa

Gmina Limanowa

47.

Kompleksowe przedsięwzięcia służące ochronie środowiska

Gmina Końskie

48.

Rozwój zrównoważony wyznacznikiem działań proekologicznych Miasta i Gminy Niepołomice

Gmina Niepołomice

49.

Gospodarka wodno-ściekowa i ochrona wód

Gmina Ciechocinek

50.

Kanalizacja sanitarna Gminy Rokietnica

Gmina Rokietnica

51.

Oczyszczalnia ścieków typu "LEMINA"

Gmina Kramsk

52.

Zadania proekologiczne zrealizowane w Gminie Karlino

Gmina Karlino

53.

Promocja energetycznego wykorzystania biomasy w Gminie Trzcianne

Gmina Trzcianne

54.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bystrym k/Giżycka

Gmina Giżycko

55.

Utworzenie ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej po nadwiślańskich stokach Diabelskich i Czarcich Gór

Gmina Świecie

56.

Proekologiczna działalność Gminy Janów

Gmina Janów

57.

Ochrona środowiska w zakresie: ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony powierzchni ziemi

Gmina Pełczyce

58.

Budowa kolektora sanitarnego Bolesławów -Stronie Śląskie i sieci kanalizacyjnej

Gmina Stronie Śląskie

59.

Działania Gminy Tyczyn w zakresie ochrony środowiska

Gmina Tyczyn

60.

Działania na rzecz ochrony środowiska w Gminie Strawczyn

Gmina Strawczyn

61.

Realizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Działdowo

Gmina Działdowo

62.

Kompleksowe działania Gminy Raszyn na rzecz ochrony środowiska naturalnego

Gmina Raszyn

63.

Kompleksowe działania gminy na rzecz ochrony środowiska

Gmina Miedziana Góra

64.

Kompleksowe działania w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy Miejskiej Kraśnik

Gmina Kraśnik

65.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cychry wraz z rozbudową oczyszczalni w Dębnie

Gmina Dębno

66.

Kompleksowe działania Miasta Suwałki na rzecz ochrony środowiska

Gmina Suwałki

67.

Rozbudowa i modernizacja mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w mieście Polanów

Gmina Polanów

68.

Udział gminy Suchowola w realizacji zadań międzygminnych z zakresu ekologii i ochrony środowiska

Gmina Suchowola

69.

Modernizacja gospodarki ściekowej, rozbudowa kanalizacji sanitarnej, segregacja odpadów komunalnych

Gmina Lipinki

70.

Działania Gminy Złotów zmierzające do poprawy standardów jakościowych środowiska

Gmina Złotów

71.

Kompleksowe działania Gminy Korycin w dziedzinie ochrony środowiska w latach 1992-2004

Gmina Korycin

72.

Działania Gminy Kęsowo na rzecz ochrony środowiska

Gmina Kęsowo

 

Kategoria przedsiębiorstwo, wyrób

L.p.

Tytuł przedsięwzięcia

Jednostka zgłaszająca

Miasto

 1.

Ograniczenie emisji spalin z silników autobusów MZK, oszczędzanie zasobów paliw płynnych

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku

Słupsk

 2.

Kompleksowa modernizacja systemu ciepłowniczego Malborka - likwidacja lokalnych kotłowni węglowych

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Malborku Spółka z o.o.

Malbork

 3.

Program zagospodarowania odpadów komunalnych z zagospodarowaniem osadów ściekowych w oparciu o rozbudowę i modernizację regionalnego składowiska odpadów komunalnych w Sianowie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

Koszalin

 4.

Zastosowanie paliw alternatywnych produkowanych na bazie odpadów jako substytutu paliw konwencjonalnych do wypału klinkieru, wykorzystywanie odpadów w procesie produkcji cementu

Lafarge Cement Polska S.A Cementownia Małogoszcz

Małogoszcz

 5.

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łomży ochroną zasobów rzeki Narwi

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży

Łomża

 6.

Budowa instalacji pozyskiwania biogazu ze składowiska na starej kwaterze

Wysypisko Odpadów Komunalnych Miasta. Poznania

Poznań

 7.

Organizacja ogólnopolskiej sieci skupu zużytych akumulatorów z elektrolitem oraz ekologiczny przerób złomu akumulatorowego do ołowiu rafinowanego i stopów ołowiu przy zastosowaniu nowoczesnej technologii ENGITEC IMPIANTI

"Baterpol" Sp. z o.o.

Katowice

 8.

Redukcja zanieczyszczeń w Elektrowni "Bełchatów" S.A. w latach 1991 - 2003

Elektrownia "Bełchatów" Spółka Akcyjna

Bełchatów

 9.

Modernizacja komór osadu czynnego części biologicznej oczyszczalni ścieków

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Legnica

 10.

Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych - paliwa zastępcze z odpadów

Starol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Chorzów

 11.

Kompleksowa gospodarka odpadami komunalnymi ZUOK w aspekcie ochrony środowiska

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

Suwałki

 12.

System retencyjno-dozujący "Olza"

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A.

Jastrzębie Zdrój

 13.

Maszyny i urządzenia do gospodarki odpadami

Roczniak Recycling System Sp. Z o.o.

Wilkanowo

 14.

Redukcja emisji do atmosfery przez MPEC Sp. z o.o. w Tarnowie 1994-2003

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Tarnowie

Tarnów

 15.

Elektrociepłownia gazowa we Władysławowie

ENERGOBALTIC Spółka z o. o.

Gdańsk

 16.

System kompleksowej gospodarki odpadami dla miast oraz gmin wiejskich

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "MPO" spółka z o.o.

Białystok

 17.

Produkcja granulatu cementowego Mo-BRUK

Firma Mo-BRUK

Korzenna

 18.

Wyroby izolacyjne URSA i systemy ocieplania budynków

URSA Polska Sp. z o.o.

Dąbrowa Górnicza

 19.

Wieloletni program redukcji emisji poprzez konwersję paliwa węglowego na gaz i biopaliwa

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.

Ostrów Wielkopolski

 20.

Segregacja odpadów u źródła

Tatrzańskie Przedsiębiorstwo Komunalne "TESKO" Sp. z o.o.

Zakopane

 21.

Działania proekologiczne przedsiębiorstwa w zakresie ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej i zagospodarowania odpadów

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Rzeszów" S.A.

Rzeszów

 22.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jamnie

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Koszalin

 23.

Działania spółki "EKO-ZEC" związane z zagospodarowaniem odpadów paleniskowych oraz recyklingiem materiałów budowlanych

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "EKO-ZEC" Sp. z o.o.

Poznań

 24.

Budowa nowej ubojni drobiu z zapleczem technicznym i administracyjno-socjalnym

Przedsiębiorstwo Drobiarskie "DROBEX" Sp. z o.o.

Solec Kujawski

 25.

Budowa Elektrociepłowni Gazowej w celu likwidacji węglowej ciepłowni La Monte'a w Siedlcach

Przedsiębiorstwo Energetyczne

Siedlce

 26.

Likwidacja kotłowni lokalnych wraz z modernizacją miejskiego systemu ciepłowniczego

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

Koszalin

 27.

Integracja procesów produkcyjnych i ochrony środowiska

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Ubój i Przetwórstwo Indyka Joanna Giżewska

Słupia Kapitulna

 28.

Modernizacja palmiarni w Parku Źródliska w Łodzi

Ogród Botaniczny

Łódź

 29.

EKO-REGION Sp. z o.o.

EKO-REGION Sp. z o.o.

Bełchatów

 30.

Mała retencja w Nadleśnictwie Garwolin

Nadleśnictwo Garwolin

Miętne

 31.

Kompleksowe działania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. na rzecz ochrony środowiska

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Świnoujście

 32.

Rozbudowa instalacji pozyskiwania i utylizacji gazu wysypiskowego

Biogaz Inwestor Sp. z o.o.

Toruń

 33.

Ograniczenie populacji chrabąszczowatych przy użyciu metody agrotechnicznej RDLP Olsztyn

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

Olsztyn

 34.

Wdrożenie do produkcji urządzenia do utylizacji jarzeniowych źródeł światła zawierających rtęć UDUL-1

Laboratorium Zastosowań Naukowych w Przemyśle "HARPOON" sp. z o.o.

Cząstków Mazowiecki

 35.

Redukcja zanieczyszczeń emitowanych z kotłowni PEC Sp. z o.o. na terenie Gniezna w latach 1996-2003

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Gniezno

 36.

Produkcja barlineckiej deski podłogowej z wykorzystaniem technologii przyjaznych środowisku

Barlinek S.A.

Barlinek

 37.

Kompleksowe przedsięwzięcia Barlinek S.A. w zakresie ochrony środowiska naturalnego

Barlinek S.A.

Barlinek

 38.

Przetwarzanie popiołów lotnych (uboczne produkty spalania – UPS) na MEGAPAR A (pełnowartościowy materiał budowlany)

EKO TRADE Sp. z o.o.

Siemianowice Śl.

 


  Webmaster Strona główna IETU 

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód

Ostatnia modyfikacja: 15-07-2004 r.