KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII

LISTA WNIOSKÓW ZGŁOSZONYCH DO 9. EDYCJI
KONKURSU MINISTRA ŚRODOWISKA
“LIDER POLSKIEJ EKOLOGII”

Kategoria gmina/związek gmin

L.p.

Tytuł przedsięwzięcia

Jednostka zgłaszająca

1.

Kompleksowe działania proekologiczne na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Kozienice

Gmina Kozienice

2.

Kompleksowe działania Gminy Czerwieńsk w zakresie ochrony środowiska

Gmina Czerwieńsk

3.

Wdrożenie kompleksowego programu obniżenia niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery w dzielnicach obrzeżnych Miasta Tychy

Gmina Tychy

4.

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Popielów - etapy I - III

Gmina Popielów

5.

Budowa oczyszczalni ścieków "Mokre Łąki" wraz z systemem kanalizacji sanitarnej

Gmina Izabelin

6.

Kompleksowe działania na rzecz poprawy stanu środowiska i jakości życia mieszkańców w Mieście Stołecznym Warszawie

Gmina Warszawa

7.

Działania proekologiczne na terenie Gminy Duszniki

Gmina Duszniki

8.

Dzialania Gminy Miasta Głownow zakresie ochrony środowiska ze szczególnym podkreśleniem rozwiązań gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami

Gmina Głowno

9.

Przedsięwzięcia służące ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi

Gmina Przemęt

10.

Działania proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Józefów

Gmina Józefów

11.

Kompleksowe działania Gminy Krzepice w dziedzinie ochrony środowiska

Gmina Krzepice

12.

Ochrona środowiska Gminy Jarosław - gospodarka wodno-kanalizacyjna i gospodarka odpadami

Gmina Jarosław

13.

Ropczycki Program Inicjatyw Ekologicznych - etap II

Gmina Ropczyce

14.

Kompleksowe działania proekologiczne na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Warta Bolesławiecka

Gmina Warta Bolesławiecka

15.

Wdrożenie gminnych programów mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w Gminie Wolsztyn

Gmina Wolsztyn

16.

Działania na rzecz ochrony środowiska w Gminie Strawczyn

Gmina Strawczyn

17.

Gospodarka wodno-ściekowa, kanalizacja sanitarna i oczyszczalnie ścieków, segregacja odpadów i likwidacja dzikich wysypisk śmieci

Gmina Lipinki

18.

Kompleksowe dzialania proekologiczne na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Ustrzyki

Gmina Ustrzyki Dolne

19.

Kompleksowe działania Gminy w dziedzinie ochrony środowiska w latach 1999-2005

Gmina Pilawa

20.

Kompleksowe działania proekologiczne na rzecz zrównoważonego rozwoju Miasta Wągrowca

Gmina Wągrowiec

21.

Gmina Gizałki promotorem działań inwestycyjnych na rzecz ochrony środowiska

Gmina Gizałki

22.

Całokształt działań Gminy na rzecz ochrony środowiska

Gmina Zagnańsk

23.

Zadania proekologiczne zrealizowane w Gminie Karlino

Gmina Karlino

24.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wielka Nieszawka w celu ochrony ujęcia wody pitnej dla Miasta Torunia

Gmina Wielka Nieszawka

25.

II etap budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu koło Bolesławca

Gmina Bolesławiec

26.

Brzesko - Czysta Gmina

Gmina Brzesko

27.

Ochrona środowiska oraz kształtowanie świadomości ekologicznej priorytetowym zadaniem Gminy Rzezawa

Gmina Rzezawa

28.

Gospodarka ściekowa Związku Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa wraz z ochroną zbiornika Dobczyckiego

Związek Gmin Dorzecza Górnej Raby i Krakowa

29.

Działania Gminy Dębica na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego

Gmina Dębica

30.

Gminny Program Ochrony Środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód rzeki Raby, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i utylizacji odpadów zawierających azbest

Gmina Bochnia

31.

Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy

Związek Gmin Karkonoskich

32.

Kompleksowe działania Gminy Łańcut na rzecz ochrony środowiska

Gmina Łańcut

33.

Wybudowanie i oddanie do użytku 97,8 km kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej

Gmina Wierzchosławice

34.

Kompleksowe działania gminy na rzecz ochrony środowiska

Gmina Legnica

35.

Lesznowola - gminą ekologiczną

Gmina Lesznowola

36.

Gmina Sulęcin - Lider w ekologii

Gmina Sulęcin

37.

Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Miasta Białogard

Gmina Białogard

38.

Projektowanie, rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków i przepompowni P2 w Gniewie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kolektorów tłocznych wraz z pompowniami w miejscowościach Ciepłe, Gogolewo i Nicponia

Gmina Gniew

39.

Działania na rzecz poprawienia stanu środowiska Gminy Miejskiej Zgorzelec

Gmina Zgorzelec

40.

Całokształt działalności Gminy Stare Miasto w przedsięwzięciach ekologicznych

Gmina Stare Miasto

41.

Przedsięwzięcia służące ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi

Gmina Opole Lubelskie

42.

Rozwój turystyki przyjaznej dla środowiska jako promocja zasobów przyrodniczych Gminy Polanów

Gmina Polanów

43.

Program renaturyzacji i ochrony mokradła Pyszka

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

44.

Przedsięwzięcia gospodarki wodno-ściekowej i nie tylko w Gminie Terespol

Gmina Terespol

45.

Inwestycje Gminy Działdowo drogą do jej zrównoważonego rozwoju

Gmina Działdowo

46.

Działania proekologiczne realizowane na terenie Gminy Rudniki w latach 1990-2000

Gmina Rudniki

47.

Przedsięwzięcia zrealizowane przez Gminę Miejską Słupsk na rzecz ochrony środowiska

Gmina Słupsk

48.

Działania Gminy Stoczek na rzecz ochrony środowiska poprzez proekologiczny system organizacji i zarządzania

Gmina Stoczek

49.

Kompleksowe działania proekologiczne na rzecz zrównoważonego rozwoju Miasta i Gminy Drobin

Gmina Drobin

 

Kategoria przedsiębiorstwo

L.p.

Tytuł przedsięwzięcia

Jednostka zgłaszająca

Miasto

1.

Odtwarzanie bagien, rowów i jezior śródleśnych na terenie Nadleśnictwa Kaliska

Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Kaliska

Kaliska

2.

Kompleksowa modernizacja systemu ciepłowniczego Malborka - likwidacja kotłowni węglowych, rozbudowa sieci ciepłowniczej, modernizacja ciepłowni

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Malborku Sp. z o.o.

Malbork

3.

Budowa wytwórni koagulantów żelazowych i glinowych w Policach i jej rozbudowa w Zakładzie Złotniki, Wrocław

KEMIPOL Sp. z o.o.

Police

4.

Modernizacja kotła parowego OCG-64 nr 4. Zabudowa agregatu prądotwórczego

Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A.

Jastrzębie Zdrój

5.

Działalność usługowa i inwestycyjna MWiK w Kołobrzegu ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód Morza Bałtyckiego i zlewni rzeki Parsęty

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu

Kołobrzeg

6.

Modernizacja ekologiczna PEC Siedlce

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o.

Siedlce

7.

Stacja uzdatniania wód dołowych w KWK "Wujek"

Katowicki Holding Węglowy S.A.

Katowice

8.

Rekultywacja i zagospodarowanie terenów przekształconych działalnością górniczą w kopalniach Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Katowicki Holding Węglowy S.A.

Katowice

9.

Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w rejonie jezior Włodawskich

Spółka Wodno-Ściekowa Jezioro Białe-Glinki z/s w Orchówku

Włodawa

10.

Wzorcowe rozwiązania problemów ochrony środowiska w procesie wytwarzania energii skojarzonej

Elektrociepłownia Chorzów "ELCHO" Sp. z o.o.

Chorzów

11.

Budowa pierwszego w Polsce systemu odzysku odpadów poużytkowych - baterii i akumulatorów małogabarytowych

Reba Organizacja Odzysku S.A.

Warszawa

12.

Kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie w aspekcie norm Unii Europejskiej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Myszków

13.

Kompleksowe działania proekologiczne na rzecz ochrony środowiska naturalnego

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.

Koszalin

14.

Kompleksowe działania w zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie powiatu koszalińskiego poprzez budowę zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Koszalin

15.

Powszechny system selektywnej zbiórki surowców wtórnych z gospodarstw domowych i instytucji

Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o.

Błażowa

16.

Działania oraz inwestycje w zakresie prowadzenia kompleksowej gospodarki odpadowej na terenie Miasta Włocławka wraz z rozbudową i modernizacją Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machaczu

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o.

Włocławek

17.

Oczyszczalnia Ścieków Prawy Brzeg

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie

Konin

18.

Zachowanie i pomnażanie zasobów genowych ekosystemów leśnych Polski Zachodniej

Nadleśnictwo Syców. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Syców

19.

Termomodernizacja osad leśnych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie

Warszawa

20.

Modernizacja systemu ciepłowniczego Miasta Pisz z zastosowaniem paliw odnawialnych - biomasy

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Pisz

21.

Zmniejszenie emisji poprzez zmianę sposobu wytwarzania ciepła wysokotemperaturowego

Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A.

Bydgoszcz

22.

Nowe trendy selektywnej zbiórki odpadów na przykładzie mobilnego Technicznego Centrum Recyklingu

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MPO Sp. z o.o.

Białystok

23.

Obniżenie emisji substancji uciążliwych dla środowiska oraz poprawa standardu usług

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Włocławek

24.

Działania proekologiczne zrealizowane w Spółce Miejska Energetyka Cieplna w Pile w latach 1991-2005

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

Piła

25.

Całodobowe pogotowie ekologiczne, usuwanie skutków wycieków substancji chemicznych, zapobieganie, szkolenie

SINTAC-POLSKA Sp. z o.o.

Warszawa-Wesoła

26.

Modernizacja kotłów WR-10 umożliwiająca współspalanie miału i zrębków

PEC Sp. z o.o.

Goleniów

27.

Autobusy na CNG oraz stacja tankowania pojazdów na CNG

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.

Przemyśl

 

Kategoria wyrób

L.p.

Tytuł przedsięwzięcia

Jednostka zgłaszająca

Miasto

1.

Odzysk odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w procesie mechanicznej obróbki

Klinkmar Sp. z o.o.

Kraków

2.

Ekologiczna technologia łączenia taśm przenośnikowych

BOT Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A.

Bełchatów

3.

Kotły wsadowe spalające słomę

GROS-POL Spółka z o.o.

Poznań

4.

Produkcja zielonej energii w Elektrowniach Szczytowo-Pompowych S.A. (ESP S.A.)

Stowarzyszenie Energii Odnawialnej (SEO)

Warszawa

5.

Rekultywacja terenów zdegradowanych poprzez budowę zbiorników wodnych

HYDROPROJEKT Sp. z o.o.

Warszawa

6.

Granulat BRUK-eko

Firma Mo-BRUK

Korzenna 214

7.

Zagospodarowanie osadów ściekowych i odpadów organicznych powstałych z pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Koszalin

8.

CYKLOFILTR typu CF

ECO INSTAL Technika Ochrony Powietrza

Poznań

9.

System telemetrii i telesterowania miejskim systemem ciepłowniczym

Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

Koszalin

10.

Kompleksowa usługa usuwania wyrobów zawierających azbest: demontaż, transport, utylizacja

ALGADER HOFMAN Sp. z o.o.

Warszawa

11.

Zintegrowany program zagospodarowania osadów ściekowych z produkcją wierzby energetycznej

Spółka Wodno-Ściekowa "Prosna"

Kalisz

12.

Renaturalizacja zbiorowisk wilgotno-bagiennych Leśnego Kompleksu Promocyjnego - Lasy Mazurskie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych

Olsztyn

13.

Wdrożenie do produkcji urządzenia UDUL-2 z zastosowaniem labiryntowej wymrażarki kriogenicznej

Eko Harpoon Technologie Ekologiczne Sp z. o.o.

Czosnów

14.

Technologia słonecznego suszenia osadów ściekowych

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Skarżysko-Kamienna

 


  Webmaster Strona główna IETU 

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód

Ostatnia modyfikacja: 28-02-2006 r.