Do dnia 15 marca 1997 roku na adres Sekretariatu Konkursu "Lider Polskiej Ekologii" wpłynęły 162 wnioski konkursowe. 10 wniosków nie spełniało wymagań Regulaminu Konkursu, a więc nie mogły być brane pod uwagę w dalszej ocenie.

W poszczególnych kategoriach zgłoszono:

KATEGORIA LICZBA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
TECHNIKI I TECHNOLOGIE 72
NAUKA 14
USŁUGI 14
EDUKACJA EKOLOGICZNA 52
RAZEM WNIOSKI 152

 


  Webmaster Strona główna IETU 

Ostatnia aktualizacja: 97.04.16