KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII

Odszedł

mgr Władysław Kółeczko,
Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

 

8 lutego 2006 roku, po długotrwałej chorobie, zmarł mgr Władysław Kółeczko - twórca i prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów (SPWiR).

Naukę i pracę rozpoczął w Stalowej Woli. Od 1960 roku związany był z Warszawą. Przeżył 74 lata wypełnione intensywną pracą i działalnością, najpierw w harcerstwie i lotnictwie sportowym, potem w ruchu wynalazczym: w latach 1957 - 59 w Hucie “Stalowa Wola”, od 1960 roku w Hucie “Warszawa”. Od 1962 roku był prezesem Zakładowego Klubu Techniki i Racjonalizacji; w latach 1984 - 91 prezesem Branżowego KTiR Hutnictwa przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce.

Pod Jego przewodnictwem SPWiR rozwinęło niezwykle ożywioną działalność, szczególnie w zakresie promocji polskiej wynalazczości w świecie. Polskie wynalazki były promowane w 12 państwach, na 4 kontynentach.

Prezes Władysław Kółeczko był także inicjatorem i współorganizatorem międzynarodowych konkursów wynalazczych, a także 6. edycji Międzynarodowej Wystawy Wynalazków INNOWACJE w Gdyni i Gdańsku.

Jako prezes SPWiR, mgr Władysław Kółeczko kontynuował tradycje polskiego nowatorstwa technicznego, a zwłaszcza dzieło Kazimierza Leskiego - bohatera polskiego ruchu oporu, w latach powojennych założyciela Stowarzyszenia Wynalazców Polskich, w latach 90-tych Honorowego Prezesa SPWiR.

Został Kawalerem wielu odznaczeń, w tym: Krzyży Kawalerskiego, Oficerskiego i Komandorskiego Polonia Restituta; Medalu Komisji Edukacji Narodowej; Złotej Odznaki Honorowej “Za Zasługi dla Warszawy”, a także zagranicznych, takich jak: Krzyż Komandorski “Merite de L’Invention” nadany przez Królewską Kapitułę w Brukseli; Krzyż “Rycerz Nauki i Sztuki” nadany przez Rosyjską Akademię Nauk Przyrodniczych; Medal Jana Masaryka nadany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej za “nadzwyczajny wkład w rozwój współpracy pomiędzy Republiką Czeską i pozostałymi państwami Grupy Wyszehradzkiej w dziedzinie ekologii i postępu technicznego”. Otrzymał Dyplom Honorowy i Nagrodę Polskiego Instytutu Nauki w Nowym Jorku. Szczycił się licznymi odznaczeniami resortowymi i Naczelnej Organizacji Technicznej.

Od 1998 r. aktywnie uczestniczył w pracach Rady Programowej Konkursu Ministra Środowiska “Lider Polskiej Ekologii”.

W osobie Prezesa Władysława Kółeczko żegnamy człowieka niezwykle skromnego, ambitnego, pełnego inwencji twórczej.

 

Wanda Jarosz

Sekretarz Rady Programowej
Konkursu Ministra Środowiska
Lider Polskiej Ekologii

 


  Webmaster Strona główna IETU 

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód

Ostatnia modyfikacja: 22-02-2006 r.