PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady Programowej Konkursu

LIDER POLSKIEJ EKOLOGII

W dniu 21 kwietnia 1998 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Konkursu "Lider Polskiej Ekologii" w składzie:

Przewodniczący:
Adam Mierzwiński
 • Dyrektor Generalny w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
Zastępcy Przewodniczącego:
Ewa Marchwińska
Stanisław Garlicki
 • Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
 • Dyrektor Departamentu Systemów Ochrony Środowiska
Członkowie:
Władysław Skalny
 • Państwowa Rada Ochrony Środowiska
Tomasz Winnicki
 • Państwowa Rada Ochrony Środowiska
Włodzimierz Bojarski
 • Komitet Naukowy PAN "Człowiek i Środowisko"
Paweł Głuszyński
 • Pozarządowe Organizacje Ekologiczne
Jolanta Matiakowska-Karmańska
 • EKOPROFIT
Maciej Nowicki
 • Fundacja EKOFUNDUSZ
Barbara Lewicka-Kłoszewska
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wiesława Bogutyn
 • Ministerstwo Gospodarki
Wacław Jedliński
 • Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej
Maria Iwaneńko-Słomczewska
 • Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
Barbara Pac-Kowalczyk
 • Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
Andrzej Miłoszewski
 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Zofia Nowińska
 • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, p.o. Sekretarza.

Na ogólnopolski Konkurs o tytuł "Lidera Polskiej Ekologii" wpłynęło łącznie 90 zgłoszeń. 36 z nich nie spełniało formalnych wymagań Regulaminu Konkursu i zostało odrzuconych. Rozpatrzono 54 zgłoszenia.
Po zapoznaniu się z treścią nadesłanych prac członkowie Rady Programowej postanowili wytypować do nagrody Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa "Lider Polskiej Ekologii" następujące prace:

Zgłaszający: Cementownia "Rejowiec", Rejowiec Fabryczny; "Ecoservice-Poland" Sp. z o.o., Lublin; Katedra Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Lubelskiej, Lublin; Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych, Kraków

Zgłaszający: H.Cegielski S.A., Fabryka Urządzeń Mechanicznych-W5, Poznań.

Zgłaszający: Warszawskie Perzedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Hydrocentrum" S.A., Warszawa.

Zgłaszający: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Ziemnych i Transportowych, Stalowa Wola

Zgłaszający: Nadleśnictwo Cierpiszewo

Zgłaszający: Rafineria Nafty Jedlicze S.A., Jedlicze

Zgłaszający: KEMIPOL Sp. z o.o., Police

 

Jednocześnie Rada Programowa postanowiła zaproponować Ministrowi uhonorowanie specjalnym dyplomem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, jako wyróżnieniem pozaregulaminowym, następujących prac:

Zgłaszający: Elektrownia Łaziska S.A., Łaziska Górne

Zgłaszający: PP-U "ENERGO-INWEST" Sp. z o.o., Rybnik

Zgłaszający: Przedsiębiorstwo Handlowe "Solo" S.A. w Szczecinie, Dolnośląska Baza Paliw, Brzeg Małujowice

Zgłaszający: PPHU Termo-Instal S.C. Drabek, Ruda Śląska

Zgłaszający: ECOENERGIA Sp. z o.o., Warszawa

Zgłaszający: Zakłady Górniczo-hutnicze "Orzeł Biały" S.A., Bytom

Zgłaszający: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Opole.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała Zofia Nowińska.

  Webmaster Strona główna IETU 
Ostatnia modyfikacja: 05-06-1998r.