KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII

LAUREACI 8. EDYCJI KONKURSU
2003/2004

W 8. edycji Konkursu Ministra Środowiska “Lider Polskiej Ekologii” wzięło udział 110 jednostek. O ten prestiżowy tytuł ubiegały się 72 gminy oraz 38 przedsiębiorstw. Do finałowego etapu oceny Rada Programowa zakwalifikowała realizatorów 20 przedsięwzięć, spośród których wyłoniono laureatów. Realizatorów ośmiu przedsięwzięć Minister Środowiska, Jerzy Swatoń uhonorował tytułem “Lidera Polskiej Ekologii 2004”, a siedmiu przyznał wyróżnienia.

"LIDER POLSKIEJ EKOLOGII 2004"

KATEGORIA PRZEDSIĘBIORSTWO

ENERGOBALTIC Sp. z o. o. we Władysławowie – za “Innowacyjne rozwiązania technologiczne zastosowane w elektrociepłowni gazowej we Władysławowie” (podkategoria przedsiębiorstwo produkcyjne)

Przedsiębiorstwo Drobiarskie "DROBEX" sp. z o.o. w Solcu Kujawskim – za  “Wzorcowe rozwiązania problemów ochrony środowiska w nowej ubojni drobiu z zapleczem technicznym i administracyjno-socjalnym” (podkategoria przedsiębiorstwo produkcyjne)

Nadleśnictwo Garwolin – za “Stworzenie systemu małej retencji w Nadleśnictwie Garwolin” (podkategoria przedsiębiorstwo usługowe)

KATEGORIA WYRÓB

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju za “System retencyjno-dozujący “Olza” chroniący przed zasoleniem wody Odry” (podkategoria technologie)

KATEGORIA GMINA

Miasto Gdańsk – za “Nowoczesne zarządzanie środowiskiem w Gminie Gdańsk” (podkategoria gmina miejska)

Miasto Puławy – za “Kompleksowe działania proekologiczne na rzecz zrównoważonego rozwoju Miasta Puławy” (podkategoria gmina miejska)

Miasto i Gmina Nowa Dęba – za “Kompleksowe działania Gminy na rzecz ochrony środowiska” (podkategoria gmina miejsko-wiejska)

Gmina Korycin - za “Kompleksowe działania Gminy Korycin w dziedzinie ochrony środowiska w latach 1992-2004” (podkategoria gmina wiejska)

 

Tytułu “Lidera Polskiej Ekologii” nie przyznano w podkategoriach produkt, urządzenia oraz związek gmin.

 

WYRÓŻNIENIA

KATEGORIA PRZEDSIĘBIORSTWO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży – za “Ochronę ekosystemu rzeki Narwi ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji oczyszczalni ścieków w Łomży” (podkategoria przedsiębiorstwo usługowe)

KATEGORIA WYRÓB

Laboratorium Zastosowań Naukowych w Przemyśle "HARPOON" Sp. z o.o. w Cząstkowie Mazowieckim – za “Wdrożenie do produkcji urządzenia do unieszkodliwiania jarzeniowych źródeł światła zawierających rtęć UDUL-1” (podkategoria technologie)

Eko-Trade Sp. z o. o. w Rybnikuza “Przetwarzanie popiołów lotnych, ubocznych produktów spalania, na pełnowartościowy materiał budowlany MEGAPAR-A” (podkategoria produkt)

KATEGORIA GMINA

Miasto Wągrowiec – za “Ochronę ekosystemu Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Wełny i Rynny Gołaniecko – Wągrowieckiej” (gmina miejska)

Miasto i Gmina Karlino - za “Realizację zadań proekologicznych w Gminie” (gmina miejsko-wiejska)

Miasto i Gmina Polanów – za “Kompleksowe działania proekologiczne ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i modernizacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w mieście Polanów” (gmina miejsko-wiejska)

Gmina Zaniemyśl – za “Kompleksowe działania proekologiczne Gminy Zaniemyśl ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków” (gmina wiejska)

 

Tytułu “Lidera Polskiej Ekologii” nie przyznano w podkategoriach przedsiębiorstwo produkcyjne, urządzenia oraz związek gmin.

Fotoreportaż z wręczenia nagród VIII edycji konkursu


  Webmaster Strona główna IETU 

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód

Ostatnia modyfikacja: 29-12-2004 r.