KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA ŚRODOWISKA
LIDER POLSKIEJ EKOLOGII

LAUREACI 10. EDYCJI KONKURSU
2006/2007

W 10. edycji Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii” wzięło udział 131 jednostek - 73 gminy, związki gmin i powiaty oraz 58 przedsiębiorstw. Do wizytacji, stanowiących końcowy etap oceny, Rada Programowa wybrała 26 przedsięwzięć, spośród których wyłoniono 11 zdobywców tytułu „Lider Polskiej Ekologii”. Przyznano także 12 wyróżnień.

 

"LIDER POLSKIEJ EKOLOGII 2007"

KATEGORIA JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

GMINA MIEJSKA

Miasto Wągrowiec, woj. wielkopolskie – za Kompleksowe działania proekologiczne zrealizowane przez gminę miejską Wągrowiec

Miasto Lubań, woj. dolnośląskie – za Działania Gminy Miejskiej Lubań na rzecz ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodno-ściekowej

GMINA MIEJSKO-WIEJSKA

Miasto i Gmina Police, woj. zachodniopomorskie za Kompleksowe działania Gminy Police w dziedzinie ochrony środowiska

GMINA WIEJSKA

Gmina Warta Bolesławiecka, woj. dolnośląskie – za Kompleksowe działania proekologiczne na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Warta Bolesławiecka

POWIAT

Powiat Bełchatowski, woj. łódzkie za Gospodarkę odpadami i działania minimalizujące zagrożenia dla środowiska i mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego

Tytułu nie przyznano w podkategorii ZWIĄZEK GMIN

 

KATEGORIA PRZEDSIĘBIORSTWO

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE

HMS Sp. z o.o., Niepołomice, woj. małopolskie – za Budowę i rozbudowę nowego zakładu produkcji krat pomostowych HMS w Niepołomicach

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., Kraków, woj. małopolskie – za Osiągnięcia w gospodarce odpadami komunalnymi

Leśny Bank Genów Kostrzyca, Miłków, woj. dolnośląskie za Ochronę bioróżnorodności i leśnych zasobów genowych

 

KATEGORIA WYRÓB

PRODUKTY

ORLEN OIL Sp. z o. o., Kraków, woj. małopolskie za Oleje ORLEN OIL z brandem Platinum do silników spełniających wymagania EURO 4

TECHNOLOGIE

Nadleśnictwo Łomża, woj. podlaskie za Przywrócenie funkcji przyrodniczo-leśnej byłego poligonu "Czerwony Bór" w Nadleśnictwie Łomża

Biuro Projektów "KOKSOPROJEKT" Sp. z o.o., Zabrze, woj. śląskie za Nowoczesną baterię koksowniczą wyposażoną w innowacyjne i ekologicznie skuteczne rozwiązania

Tytułu nie przyznano w podkategorii URZĄDZENIA

 

 

WYRÓŻNIENIA

KATEGORIA JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

GMINA MIEJSKA

Miasto Częstochowa, woj. śląskie – za Wieloletnie działania Miasta Częstochowy na rzecz ochrony środowiska

GMINA MIEJSKO-WIEJSKA

Miasto i Gmina Niepołomice, woj. małopolskie – za Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice

Miasto i Gmina Kozienice, woj. mazowieckie – za Kompleksowe działania proekologiczne na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy Kozienice

GMINA WIEJSKA

Gmina Bierawa, woj. opolskie – za Kompleksowe działania Gminy Bierawa w dziedzinie ochrony środowiska

Gmina Strawczyn, woj. świętokrzyskie – za Działania na rzecz ochrony środowiska w gminie Strawczyn

POWIAT

Powiat Wągrowiecki, woj. wielkopolskie – za Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w powiecie wągrowieckim

Wyróżnienia nie przyznano w podkategorii ZWIĄZEK GMIN.

 

KATEGORIA PRZEDSIĘBIORSTWO

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE

BATERPOL Sp. z o.o., Katowice, woj. śląskie – za Gospodarcze wykorzystanie składników zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych zawierających siarkę

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE

AQUA S.A., Bielsko-Biała, woj. śląskie – za Ekoinnowacyjne inwestycje AQUA S.A. ograniczające oddziaływanie przedsiębiorstwa na środowisko

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Białystok, woj. podlaskie – za Wykorzystanie infrastruktury leśnej w Puszczy Białowieskiej do dzisiejszych potrzeb społeczeństwa

 

KATEGORIA WYRÓB

PRODUKTY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. PGK Koszalin, woj. zachodniopomorskie – za Zagospodarowanie osadów ściekowych i odpadów organicznych powstałych z pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni

ENGOREM Sp. z o.o., Łódź, woj. łódzkie – za Pompę ciepła ENGO-01

Wyróżnienia nie przyznano w podkategoriach: TECHNOLOGIE i URZĄDZENIA.

 

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE

Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie - za Ochronę środowiska naturalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

 

Fotoreportaż z wręczenia nagród 10. edycji konkursu

 

 


  Webmaster

Cofnij Strona główna Początek strony Naprzód

Ostatnia modyfikacja: 25-10-2007 r.