pieczatka1

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady Programowej Konkursu

LIDER POLSKIEJ EKOLOGII

W dniu 12. 05. 1997 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Konkursu „Lider Polskiej Ekologii" w składzie:

Przewodniczący:
Adam Mierzwiński - Dyrektor Generalny Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,
Zastępcy Przewodniczącego:
Ewa Marchwińska - Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,
Stanisław Garlicki - Wicedyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej Ministerstwa Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,
Członkowie:
Tomasz Winnicki - Politechnika Wrocławska Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska,
Przemysław Trojan - Muzeum i Instytut Zoologii PAN,
Przemysław Czajkowski - Koordynator Krajowy GEF/SGP,
Jolanta Matiakowska-Karmańska - Redakcja czasopisma „EKOPROFIT",
Maciej Nowicki - Prezes Fundacji EKOFUNDUSZ,
Wiesława Bogutyn - Ministerstwo Gospodarki, Departament Przemysłu,
Wacław Jedliński - Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej,
Barbara Pac-Kowalczyk - Kierownik Zespołu Przemysłu Chemicznego Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji,
Andrzej Miłoszewski - Dyrektor Zespołu Kontroli Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
Sekretarz:
Wanda Jarosz - Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Na ogólnopolski Konkurs o tytuł „Lidera Polskiej Ekologii" wpłynęły 162 zgłoszenia w czterech kategoriach: techniki i technologie, nauka, usługi, edukacja ekologiczna. Dziesięć z nich nie spełniało formalnych wymagań Regulaminu Konkursu i zostało odrzuconych - brak formularza zgłoszenia, opisu przedsięwzięcia.

W poszczególnych kategoriach zgłoszono:

Po zapoznaniu się z treścią nadesłanych prac członkowie Rady Programowej postanowili przyznać tytuł LIDERA POLSKIEJ EKOLOGII w poszczególnych kategoriach następującym wnioskom:

KATEGORIA TECHNIKI I TECHNOLOGIE

KATEGORIA USŁUGI

KATEGORIA NAUKA

Podjęto decyzję o nie przyznaniu nagrody „Lider Polskiej Ekologii" w kategorii nauka.

KATEGORIA EDUKACJA EKOLOGICZNA

Rada Programowa wnioskuje o przyznanie specjalnej nagrody Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, „Lider Polskiej Ekologii" dla pracy: Na tym protokół zakończono,
Protokółowała Wanda Jarosz


Przewodniczący Rady Programowej
Konkursu Lider Polskiej Ekologii

podpis


  Webmaster Strona główna IETU 
Ostatnia modyfikacja: 26-05-1997 r.