PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady Programowej Konkursu

LIDER POLSKIEJ EKOLOGII

W dniu 25.10.2000 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Konkursu „Lider Polskiej Ekologii" w składzie:

Przewodniczący:
Tadeusz Bachleda-Curuś
 • Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Zastępcy Przewodniczącego:
Marian J. Łączny
Zbigniew Kamieński
 • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
 • Ministerstwo Środowiska, Departament Ochrony Środowiska
Członkowie:
Stanisław Kamiński
 • Ministerstwo Środowiska, Departament Ochrony Środowiska
Władysław Skalny
 • Państwowa Rada Ochrony Przyrody
Tomasz Winnicki
 • Państwowa Rada Ochrony Środowiska
Bohdan Szymański
 • Polski Klub Ekologiczny
Jolanta Matiakowska-Karmańska
 • Klub Publicystów ochrony Środowiska „EKOS"
Barbara Lewicka-Kłoszewska
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wiesława Bogutyn
 • Ministerstwo Gospodarki
Wacław Jedliński
 • Ministerstwo Zdrowia
Maria Iwaneńko-Słomczewska
 • Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
Barbara Pac-Kowalczyk
 • Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
Andrzej Miłoszewski
 • Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Jolanta Sulińska
 • Krajowa Izba Gospodarcza
Władysław Kółeczko
 • Stowarzyszenie Polskich Wynalazców Racjonalizatorów
Sekretarz: Wanda Jarosz
 • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Na ogólnopolski Konkurs o tytuł „Lidera Polskiej Ekologii" wpłynęło 46 zgłoszeń. 11 z nich nie spełniało formalnych wymagań Regulaminu Konkursu i zostało odrzuconych - brak formularza zgłoszenia, opisu przedsięwzięcia, niekompletna dokumentacja.
Po zapoznaniu się z treścią nadesłanych prac członkowie Rady Programowej postanowili przyznać tytuł LIDERA POLSKIEJ EKOLOGII następującym przedsięwzięciom:

Ponadto Rada Programowa podjęła decyzję o uhonorowaniu wyróżnieniem specjalnym w formie dyplomu następujących przedsięwzięć:

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała Wanda Jarosz.

  Webmaster Strona główna IETU 
Ostatnia modyfikacja: 09-11-2000r.